HIGH PERFORMANCE SECURITY REPORT 2016


WYOBRAŻENIE VS.

RZECZYWISTOŚĆ

Organizacje twierdzą, że potrafią obronić się przed cyberzagrożeniami. Mimo to, liczba udanych cyberataków jest alarmująco wysoka.
O cyberataki zapytaliśmy 2000 przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Okazuje się, że co trzecia próba złamania systemów zabezpieczeń jest udana.

75 proc. respondentów twierdzi jednak, że właściwie kształtuje strategię w obszarze bezpieczeństwa. Tylu również przyznaje, że problematyka bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę w kulturze ich przedsiębiorstwa oraz że mogą liczyć na wsparcie ze strony najwyższej kadry zarządzającej.

Obserwujemy pewną nieprawidłowość.

Coraz bardziej niebezpieczne środowisko wymaga zmiany rozwiązań stosowanych w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przyjęcia kompleksowego podejścia. Takiego, które pomaga rozpoznać wszelkie zagrożenia, minimalizuje ekspozycję na nie oraz identyfikuje najistotniejsze zasoby firmy. Ta strategia wymaga podjęcia kilku zasadniczych kroków.

Organizacje muszą obronić się przed ponad setką targetowanych prób złamania systemów bezpieczeństwa… z których co trzecia jest udana.

Kadra zarządzająca, by zapewnić swojej organizacji cyberbezpieczeństwo, musi zmienić przyzwyczajenia


KLUCZ DO

SUKCESU

Zmiana postrzegania problemu i zapewnienie cyberbezpieczeństwa organizacji wymaga od liderów udzielenia odpowiedzi na kilka ważnych pytań:

  • Czy jesteś pewien, że wiesz, które dane biznesowe są kluczowe dla biznesu i znasz ich lokalizację?

  • Czy potrafisz obronić swoją firmę przed zdeterminowanym przeciwnikiem?

  • Czy dysponujesz odpowiednimi narzędziami i technikami, by obronić się przed targetowanym atakiem?

  • Czy wiesz, na czym naprawdę zależy przeciwnikowi?

  • Jak często testujesz plan ochrony, by udoskonalić swoją reakcję w sytuacji zagrożenia?

  • W jaki sposób ataki wpływają na Twoją firmę?

  • Czy dysponujesz odpowiednią strukturą, kadrą oraz innymi zasobami, by realizować swój plan cyberbezpieczeństwa?

Wierzymy, że organizacje muszą zgrać strategię cyberbezpieczeństwa z celami biznesowymi. Podczas gdy wiele organizacji ujednolica działania związane z zarządzaniem ryzykiem, programy w obszarze bezpieczeństwa nadal pozostają w tyle. Przedsiębiorstwa muszą efektywniej wykrywać i zapobiegać coraz bardziej zaawansowanym atakom.

STATYSTYCZNIE KAŻDA ORGANIZACJA MUSI OBRONIĆ SIĘ PRZED 106. TARGETOWANYMI CYBERATAKAMI CO ROKU
PRZECHYTRZYJ

PRZECIWNIKA

Inwestycje w innowacje pomogą skutecznie obronić Twoją firmę przed cyberatakami. Aby wiedzieć w co inwestować, rekomendujemy analizę siedmiu obszarów związanych z cyberbezpieczeństwem.

ZMIEŃ

PRZYZWYCZAJENIA


Zobacz wyniki międzynarodowego badania i dowiedz się, jak ochronić swoje przedsiębiorstwo.

PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY

Ultimately, security is everyone’s job.

Cyberbezpieczeństwo skupia na sobie pełną uwagę organizacji, ale nadal wielu CISO nie ma decyzyjnej roli we współtworzeniu polityki bezpieczeństwa firmy. Wiele przedsiębiorstw nie robi tego celowo, ale musi zmienić swoje podejście do tej kluczowej kwestii.

By zapewnić cyberbezpieczeństwo, CISO muszą aktywnie zaangażować się w kształtowanie polityki firmy. W tym celu powinni zacząć współpracować z działami biznesowymi i zagwarantować zespołowi ds. bezpieczeństwa ważną rolę w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa.

Jednocześnie CISO muszą stale poszerzać wiedzę na temat istniejących zagrożeń i zadbać, by były one postrzegane jako kluczowe dla problematyki oceny ryzyka biznesowego.


Opracowanie skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa wymaga od organizacji większej dojrzałości. Tylko pełna świadomość zagrożeń pozwoli ochronić firmę przed ogromnymi stratami.

Świadomość konsekwencji złamania zabezpieczeń przedsiębiorstwa pomoże zmobilizować kadrę zarządzającą do szybkiego działania.

Cyfrowe strategie bezpieczeństwa i nowe rozwiązania dają możliwość łączenia sfery bezpieczeństwa z potrzebami biznesowymi. Pozwalają one również obiektywnie ocenić szanse organizacji w starciu z bezwzględnymi cyberprzestępcami oraz szybko zmieniającymi się zagrożeniami.

O BADANIU


High Performance Security Report 2016 przedstawia analizę
postępowania firm w obliczu cyberzagrożeń: