RAPORT: PRZEŁOM W USŁUGACH ONLINE


Raport: Przełom w usługach onlinePrzełom w usługach online. Rozwój usług zaufania w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi od 2016 r. przepisami w Europie i Polsce, podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, weryfikacja oraz doręczenie są usługami zaufania, zabezpieczającymi transakcje elektroniczne, gwarantującymi integralność i poufność danych. Dla konsumenta, obywatela oraz przedsiębiorcy, usługi te są przede wszystkim niezależnymi i uznanymi prawnie dowodami przeprowadzonej transakcji. Używanie usług zaufania realnie zmniejsza koszty budowy usług i systemów teleinformatycznych, ponieważ nie wymaga inwestycji w zapewnienie integralności i zabezpieczanie materiału dowodowego z realizowanych procesów.

Obecne inicjatywy prowadzą do rozpowszechnienia usług podpisu w chmurze, z wykorzystaniem bezpiecznych urządzeń spełniających międzynarodowe standardy. Coraz powszechniejsze staje się również wykorzystanie usług Security as a Service, w tym usługi podpisu cyfrowego w chmurze. Chmurowe usługi spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w amerykańskim standardzie FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standar), do zarządzania cyfrowymi kluczami. Warto zauważyć również, że użytkownicy coraz częściej korzystają z urządzeń typu mobile (smartfon oraz tablet), do załatwiania spraw biznesowych, przez co wykorzystanie modelu karty z chipem jest bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe. Dodatkowo, nie wszystkie laptopy posiadają wbudowane czytniki smartcard, przez co użytkownik musi instalować dodatkowe oprogramowanie do obsługi kart, aby móc elektronicznie podpisać dokument – zauważa Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture w Polsce.

„Przełom w usługach online. Rozwój usług zaufania w Polsce”, opracowany przez Karola Mazurka, Dyrektora Zarządzającego Accenture, Wojciecha Kozysę, Senior Managera Accenture oraz Artura Józefiaka, Dyrektora Zespołu ds. Bezpieczeństwa Cyfrowego Accenture, wraz z firmą badawczą Obserwatorium.biz, to pierwszy polski dokument badający rynek elektronicznych usług zaufania w kraju. Patronat honorowy nad raportem objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ