Skip to main content Skip to Footer

INSPIRUJĄCE IDEE


Wdrażaj blockchain jak profesjonalista

Jak banki budują globalną sieć płatności w czasie rzeczywistym?

Przegląd

Blockchain jest aktualnie jednym z najgorętszych tematów w branży usług finansowych. Jeśli zostanie wdrożony przez cały sektor, umożliwi bankom szybsze i dokładniejsze przetwarzanie płatności. Jednocześnie obniży koszty transakcji i uprości działania niestandardowe.

Jednak by w pełni wykorzystać możliwości tej technologii, banki będą zmuszone stworzyć infrastrukturę, która pozwoli im zarządzać prawdziwie globalną siecią za pomocą rozwiązań opracowanych na bazie blockchaina.

Nasze badanie dowodzi, że wdrożenie blockchaina jest priorytetem dla przedstawicieli kadry zarządzającej banków odpowiedzialnych za obszar płatności. Ponadto wskazuje działania potrzebne do tego, by blockchain zaczął odgrywać priorytetową rolę na całym świecie.

Zapytaliśmy specjalistów z 32 banków komercyjnych o ich opinie na temat potencjału blockchain/technologii rozproszonych rejestrów.

Zainteresowanie blockchainem rośnie

Banki są coraz bardziej zainteresowane technologią blockchain, jednak większość dopiero zaczyna wprowadzać rozwiązania w tym obszarze. 3/4 z nich albo jest na etapie weryfikacji koncepcji i tworzy strategię wdrażania, albo dopiero zaczyna przyglądać się tej technologii.

Jednak niezależnie od stopnia zaawansowania implementacji, bankom najczęściej zależy na usprawnieniu międzynarodowych transferów wewnętrznych. Płatności korporacyjne oraz międzynarodowe przekazy międzybankowe nie przyciągają ich tak znacznej uwagi.

Bez względu na obszar implementacji blockchaina, kadra zarządzająca wiąże duże nadzieje z jego możliwościami. Eksperci prognozują, że pozwoli on na obniżenie kosztów, szybsze rozliczanie transakcji, mniejszą liczbę błędów i wyjątków oraz znalezienie nowych źródeł przychodów dla banków.

Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej w instytucjach finansowych przyznało, że ich bank obecnie analizuje wykorzystanie blockchaina.

Zacznij od budowy sieci

Stworzenie globalnej sieci jest niezbędne, by banki mogły wykorzystać blockchain do przeprowadzania transformacji płatności na dużą skalę oraz by zminimalizować ryzyko takiego projektu. Efektywna sieć powinna:

  1. Obejmować odpowiednio zdefiniowane prawa, obowiązki, środki kontrolne i normy.
  2. Oferować szybki i skuteczny sposób wdrażania nowych członków, który umożliwiłaby błyskawiczne „przyłączenie” do sieci w ramach istniejących i przyszłych połączeń.

Co ważne, wielu przedstawicieli kadry zarządzającej zauważyło, że sieć nie powinna mieć ograniczonej liczby członków. „Sieć powinna być otwarta dla banków i instytucji pozabankowych i działać na takich samych zasadach dla wszystkich” – przyznał wysokiej rangi menedżer międzynarodowego banku.

Zdefiniowanie zasad uczestnictwa w projekcie i stworzenie podstaw do budowy sieci wymaga wiele pracy. Jednak tylko wtedy banki będą mogły dyskutować o samej technologii i znaleźć optymalny sposób jej wykorzystania na potrzeby swojej działalności.

Niezależnie od tego kto tworzy i zarządza siecią, banki są zgodne co do tego, że blockchain potrzebuje dynamicznej sieci, by w pełni wykorzystywać jego możliwości.

Wdrażając blockchain nie zapomnij o…

Powstanie globalnej sieci warunkuje sukces implementacji blockchaina, ale sama sieć to nie wszystko. Kolejnym istotnym czynnikiem jest przygotowanie wewnętrznej struktury organizacji na potrzeby zintegrowania nowych rozwiązań z istniejącymi systemami – pracuje nad tym obecnie połowa ankietowanych przez nas banków. Warto brać pod uwagę, że bezpieczeństwo jest czynnikiem, przez który banki mogą obawiać się nowej technologii, co jest całkowicie zrozumiałe.

W tym kontekście kluczowe wydaje się przekonanie głównych interesariuszy w organizacji do ogromnych możliwości i korzyści płynących z wdrożenia blockchaina. Ankietowani przedstawiciele kadry zarządzającej przyznali, że zastosowanie tej technologii w obszarze płatności będzie wymagało współpracy między bankami. To właśnie dzięki intensyfikacji współpracy, w wyniku efektów sieciowych, blockchain stanie się jeszcze bardziej użyteczny.

Świetlana przyszłość

Blockchain i technologia rozproszonych rejestrów mają przed sobą świetlaną przyszłość. Zaufane platformy typu open source, działające w czasie rzeczywistym i bezpiecznie przekazujące dane, mogą pomóc bankom nie tylko obniżyć koszty przetwarzania płatności, ale także stworzyć nowe produkty i usługi. To z kolei pozwoli na znalezienie nowych źródeł przychodów.

Efektywne wykorzystanie technologii blockchain zależy od współpracy między bankami. Tylko pełna kooperacja umożliwi stworzenie globalnej sieci niezbędnej do obsługi płatności międzynarodowych.

Co więcej, banki muszą zacząć współpracować nie tylko między sobą, ale również z instytucjami pozabankowymi. To umożliwi zbudowanie fundamentów dla globalnego i powszechnie akceptowalnego systemu płatności, który zmieni sposób realizacji transakcji.

Cytując jednego z ankietowanych menedżerów: „Blockchain zadziała tylko wtedy, jeśli wdroży go każdy. Nie ma półśrodków – wszystko albo nic”.