INSPIRUJĄCE IDEE


(R)EWOLUCJA PIENIĄDZA

Blockchain wspiera cyfrowe waluty

JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA BANKI CENTRALNE?

Wraz z rosnącą rolą technologii blockchain i kryptowalut, system finansowy w obecnym kształcie czekają nieuniknione i gwałtowne zmiany. Bitcoin, Ether i Ripple to najpopularniejsze kryptowaluty, ale jest ich o wiele więcej. Wszystkie wykorzystywane są do płatności za produkty i usługi w Internecie.

Warto wiedzieć: waluta fiat jest rodzajem papierowej waluty wypuszczonej i gwarantowanej przez bank centralny lub inną instytucję odpowiedzialną za jej emisję. Dostępna jest w formie banknotów, monet oraz pieniędzy zdeponowanych na kontach oszczędnościowych i rachunkach bieżących.

BANKI CENTRALNE MOGĄ ODEGRAĆ GŁÓWNĄ ROLĘ W KSZTAŁTOWANIU PRZYSZŁOŚCI KRYPTOWALUT

W Accenture wierzymy, że banki centralne i inni wpływowi gracze z sektora finansowego na świecie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ekosystemu finansowego. W dużej mierze to od nich zależy, czy konsumenci chętniej zaczną korzystać z giełd kryptowalut i cyfrowych portfeli.

Instytucje te posiadają wyjątkowy potencjał przyciągania i kojarzenia różnych graczy z sektora finansowego. To może przyczynić się do ograniczenia fragmentaryzacji rynku i tworzenia silnych fundamentów pod upowszechnienie kryptowalut.

Upowszechnienie kryptowalut – czynniki sukcesu:

Ustanowienie niezbędnych struktur zarządczych, zasad i polityk

Ustanowienie niezbędnych struktur zarządczych, zasad i polityk

Zapewnienie rozwoju gospodarczego i ochrony konsumenta

Zapewnienie rozwoju gospodarczego i ochrony konsumenta

Wspieranie wdrażania progresywnego podejścia do kontroli i używania waluty

Wspieranie wdrażania progresywnego podejścia do kontroli i używania waluty

RAPORT ACCENTURE: (R)EWOLUCJA PIENIĄDZA: BLOCKCHAIN WSPIERA CYFROWE WALUTY

Raport Accenture “The (R)Evolution of Money: Blockchain Empowered Cryptocurrencies” przedstawia dogłębną analizę wpływu kryptowalut na rynek w obecnym kształcie. Podkreśla
również kosztowność produkcji walut fiat.

Transfery pieniężne walut fiat są obarczone wieloma niedogodnościami, które nie występują w przypadku kryptowalut.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Simon Whitehead

Simon Whitehouse

Senior Managing Director
Financial Services, Growth & Strategy
Mail to Simon Whitehouse. Link otwiera sie w nowym oknie.
Oliver Reppel

Oliver Reppel

Managing Director
Accenture Financial Services
Mail to Oliver Reppel. Link otwiera sie w nowym oknie. Connect with Oliver Reppel's Profile on LinkedIn. Link otwiera sie w nowym oknie.
John Velissarios

John Velissarios

Principal Director
Global Blockchain Technology Lead
Mail to John Velissarios. Link otwiera sie w nowym oknie. Connect with John Velissarios' Profile on LinkedIn. Link otwiera sie w nowym oknie.
Elizabeth Hakutangwi

Elizabeth Hakutangwi

Financial Services Research Lead
Accenture Research
Mail to Elizabeth Hakutangwi. Link otwiera sie w nowym oknie. Connect with Elizabeth Hakutangwi' Profile on LinkedIn. Link otwiera sie w nowym oknie.