INSPIRUJĄCE IDEE


Wzrost napędzany sztuczną inteligencją

Fuel for Growth

Rozwijaj się szybciej

Sztuczna inteligencja to wiele technologii, dzięki którym maszyny potrafią czuć, rozumieć i działać sprawniej. Potrafią również samodzielnie się uczyć i pomagają ludziom wykonywać powierzone im zadania.

To robi wrażenie. Jednak niezwykle istotny jest fakt, że siły, które do tej pory napędzały gospodarkę, przestały się sprawdzać we współczesnym świecie. Inwestycje kapitałowe i kadrowe nie gwarantują już takiej skuteczności jak dawniej.

Jednak to tylko wycinek rzeczywistości. Sztuczna inteligencja (AI) na dobre zagościła w branży produkcyjnej i oferuje nowe sposoby rozwoju przedsiębiorstw. Zmienia dotychczasowe metody działania i w centrum rozwoju firm stawia ich pracowników.

Accenture zbadało wpływ sztucznej inteligencji na 12 rozwiniętych gospodarek. Dowiedliśmy, że do 2035 roku AI może podwoić roczne tempo wzrostu gospodarczego, przyczyniając się do ewolucji metod pracy oraz budując nowe relacje między człowiekiem a maszyną. Przewidujemy, że sztuczna inteligencja zwiększy wydajność przedsiębiorstw nawet o 40 proc. i umożliwi pracownikom bardziej efektywne wykorzystanie swojego czasu.

 

THREE CHANNELS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE-LED GROWTH

3 OBSZARY NAPĘDZANE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

W jaki sposób sztuczna inteligencja, rozwijając branżę produkcyjną, przyczynia się do wzrostu gospodarczego?

„Sztuczna inteligencja skrywa w sobie ogromny potencjał rozwoju zarówno dla gospodarki, jak i dla samych ludzi.”

Mark Purdy, Managing Director-Economic Research,
Accenture Institute for High Performance

Doubling Down on Growth

Wyższe tempo rozwoju: Podwójna szansa

Sztuczna inteligencja przyczynia się do wzrostu gospodarczego dzięki możliwości efektywniejszego wykorzystywania zasobów ludzkich i kapitałowych. Nasze badania udowadniają, że w AI drzemie ogromny potencjał w obszarze tworzenia wartości.

Roczne tempo wzrostu wartości dodanej brutto w 2035 roku (zbliżone do PKB) porównujące wzrost w 2035 roku według scenariusza bazowego oraz scenariusza zakładającego wykorzystanie sztucznej inteligencji w gospodarce.
Roczne tempo wzrostu wartości dodanej brutto w 2035 roku (zbliżone do PKB) porównujące wzrost w 2035 roku według scenariusza bazowego oraz scenariusza zakładającego wykorzystanie sztucznej inteligencji w gospodarce.

Roczne tempo wzrostu wartości dodanej brutto w 2035 roku (zbliżone do PKB) porównujące wzrost w 2035 roku według scenariusza bazowego oraz scenariusza zakładającego wykorzystanie sztucznej inteligencji w gospodarce.

Źródło: Accenture and Frontier Economics

Scenariusz bazowy Scenariusz bazowy
Z AI Z AI

 

 

Szwecja
Szwecja +37%

+37%

Finlandia
Finlandia +36%

+36%

Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone +35%

+35%

Japonia
Japonia +34%

+34%

Austria
Austria +30%

+30%

Niemcy
Niemcy +29%

+29%

Holandia
Holandia +27%

+27%

Wielka Brytania
Wielka Brytania +25%

+25%

Francja
Francja +20%

+20%

Belgia
Belgia +17%

+17%

Włochy
Włochy +12%

+12%

Hiszpania
Hiszpania +11%

+11%

Procentowy wzrost wydajności pracy dzięki wykorzystaniu AI w porównaniu do poziomu wydajności w 2035 roku według scenariusza bazowego

Źródło: Accenture and Frontier Economics

 

Click here to download the full article. Contry Spotlight Why Artificial Intelligence is the Future of Growth. This opens a new window.

Clearing the Path to an Artificial Intelligence Future

JAK SPRAWNIE WDRAŻAĆ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ

Przygotuj kolejne generacje pracowników na współpracę z technologią sztucznej inteligencji.
Synergia sztucznej i ludzkiej inteligencji umożliwi wzmocnienie roli pracownika w procesie rozwoju przedsiębiorstwa.

Popieraj wdrażanie przepisów pozwalających na wykorzystywanie sztucznej inteligencji.
Regularnie aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się warunków akty prawne mogą zmniejszyć przepaść między tempem rozwoju technologicznego a tempem prac legislacyjnych.

Stosując sztuczną inteligencję, pamiętaj o etyce.
Debaty poświęcone zagadnieniom etycznym powinny uwzględniać realne standardy i najlepsze praktyki w rozwijaniu i użytkowaniu inteligentnych maszyn.

Przykładaj wagę do efektu redystrybucji obowiązków.
Ustawodawcy powinni skupić się na wymiernych korzyściach płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji. Co ważne, muszą również przewidywać potencjalne kryzysy związane z jej implementacją – tylko tak będą mogli im przeciwdziałać.

 

Inspirujące Idee

Connections

Zostańmy w kontakcie