Raport Regtech

RegTech

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU [PDF]

Raport RegTech – akcelerator innowacji finansowej, to projekt realizowany przez Fundację FinTech Poland we współpracy z Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Accenture w Polsce. Celem analizy jest, m.in.: identyfikacja barier regulacyjnych, mapowanie wyzwań technologicznych oraz biznesowych, jak również przegląd dobrych praktyk z innych państw.

„Rosnące oczekiwania klientów i dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne powodują, że banki chcąc zwiększyć lub utrzymać swoją konkurencyjność już dziś chętnie korzystają z firm FinTech, często oferujących nowe spojrzenie na istniejące już usługi czy procesy. Pod koniec 2015 r. Grupa Robocza przy Urzędzie ds. Konkurencji i Rynków (CMA) opublikowała ramy dla otwartej bankowości dotyczące: udostępniania danych za pośrednictwem „otwartego API" oraz dostępu do danych nieosobowych, które mogłyby być udostępnione publicznie. FinTechy mogą dziś przygotowywać, testować i sprzedawać rozwiązania bezpośrednio bankom lub klientom bankowym w formacie, który umożliwia integrację za pośrednictwem interfejsu API lub uruchamiać usługi dla banków, stron internetowych i aplikacji banków, za ich pośrednictwem. Regulacyjna piaskownica uruchomiona przez FCA rozszerza zakres zainteresowania firm innowacyjnych o pozostałe procesy bankowe, a RegTechom umożliwia przetestowanie pod okiem regulatora” – Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający, Accenture w Polsce

Autorzy raportu:

Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture w Polsce

Filip Pietrzyk, Senior Manager, Lider Praktyki Finance and Risk

Marcin Truskawa, Management Consultant, Ekspert ds. Innowacji

ZOBACZ RÓWNIEŻ