RAPORT: eID 2017


RAPORT: eID 2017


POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU [PDF]Raport "Elektroniczna identyfikacja w Polsce 2017" przygotowany wspólnie przez ekspertów Obserwatorium.biz oraz Accenture ma na celu określenie bieżącego stanu rynku usług eID tj. elektronicznej identyfikacji i powiązanych z nimi usług zaufania w Polsce w 2017r. Raport dotyczy zarówno narzędzi stosowanych w sektorze komercyjnym jak i administracyjnym. W poszczególnych częściach raportu traktujemy o tym czym jest elektroniczna identyfikacja z perspektywy obywatela, konsumenta i przedsiębiorcy oraz staramy się określić wymierne korzyści oraz obalić mity na temat eID. Raport wskazuje na bieżące prawodawstwo oraz praktykę stosowanych narzędzi, równocześnie skupiając się na kierunkach dalszego rozwoju tego rynku, głównie poprzez wskazanie głównych katalizatorów jego rozwoju, określenie możliwości monetyzacji, wskazanie realnych ryzyk i zagrożeń czy zarysowanie konkretnych scenariuszy implementacji rozwiązań w sektorze publicznym i komercyjnym. Raport powstaje na bazie analiz rynkowych, wywiadów z ekspertami oraz zrealizowanych badań ilościowych i jakościowych. Patronat honorowy nad Raportem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ