KARIERA


Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Przegląd

Zaangażowanie Accenture na rzecz społecznie odpowiedzianego biznesu wynika z naszych kluczowych wartości, znajduje odzwierciedlenie w naszym Kodeksie Etyki Biznesowej i działaniach naszych pracowników.

Począwszy od programu Skills to Succeed po nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, Accenture i nasi pracownicy podejmują wysiłki mające na celu poprawę warunków życia w społecznościach, w których pracujemy i żyjemy, wdrażając w życie filozofię zrównoważonego rozwoju.

Dzielenie się umiejętnościami

Accenture w trosce o swoje otoczenie wprowadziło inicjatywę “Skills to Succeed”, która odpowiada na potrzeby najbardziej potrzebujących i daje im możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Inicjatywa skupia się na dwóch wartościach: ćwiczeniu talentów i współpracy w opraciu o wspólny cel. Mobilizujemy partnerów biznesowych, pracowników i klientów, żeby razem zapewnić zrównoważony rozwój dla najbiedniejszych środowisk.

Na koniec roku fiskalnego 2020 udało się nam spełnić poniższe założenia:

Demand-led skilling 

Umiejętności dające pracę: 3 miliony osób podszkoliło umiejętności obecnie poszukiwane na rynku pracy.

 Collaboration for systemic change

Zatrudnienie po odbytym szkoleniu: pomogliśmy uczestnikom szkoleń w odnalezieniu stabilnego zatrudnienia.

 Employment and entrepreneurship outcomes

Systemowa zmiana: zachęciliśmy partnerów, aby przyłączyli się do nas, dzięki czemu wprowadzamy zmiany w różnych sektorach.Od roku 2011 Accenture wyposażyło w narzędzia potrzebne do pracy ponad 1,2 miliony osób.

Takie liczby udało nam się osiągnąć dzięki zaangażowaniu pracowników firmy. Poświęcili oni swój czas, aby podzielić się tym, co potrafią najlepiej. Szkolenia uwzględniały m.in. umiejętności miękkie, aktywne poszukiwanie pracy, tworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wdrażanie systemów.

Środowisko

Nasze podejście do środowiska skupia się w trzech obszarach: staramy się oszczędnie wykonywać prace operacyjne, aby zredukować emisję odpadów, umożliwiamy klientom i dostawcom zrównoważony rozwój, aktywizujemy pracowników oraz partnerów – to wszystko działa, rok 2015 był najbardziej oszczędnym w historii naszej firmy. Zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla przypadającą na jednego pracownika o ponad 47 procent w stosunku do roku 2007, co znaczy, że przez osiem lat zmniejszyło się to z 4.04 do 2.14 ton. Kupiliśmy także więcej niż 30 procent odnawialnych kilowatogodzin w porównaniu do 2014 roku fiskalnego.

Nie osiadamy na laurach. Zaczęliśmy program pilotażowy, aby śledzić nasze poczynania społeczne i środowiskowe w kontekście dostawców. Do końca roku 2020 zredukujemy emisję dwutlenku węgla przypadającą na jednego pracownika o połowę w stosunku do 2007 roku. To właśnie ten wysiłek sprawił, że znaleźlismy się na liście CDP „Climate A List”, w zestawieniu FTSE4Good Global Index oraz w indeksie Zrównoważonego Rozwoju Północnej Ameryki Dow Jones, na którym jesteśmy nieprzerwanie od 11 lat.

Pomagamy też naszym klientom w strategii biznesowej oraz rozwiązaniom technologicznym, co wpływa pozytywnie na ich zrównoważony rozwój. Jako firma, Accenture wspiera inicjatywę UN Secretary General’s Initiative SE4All, która ułatwia dostęp do energii 1,3 miliardom ludzi z całego świata, jeśli sami nie mogą sobie na to pozwolić.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OTOCZENIU ACCENTURE.

PRZECZYTAJ, JAK ACCENTURE DBA O KLIMAT.

Redukcja emisji dwutlenku węgla w 2007 roku

Target na 2020 rok: 50%

Społeczności i działalność charytatywna

 

Ludzie w Accenture dzielą się energią, entuzjazmem i pasją, aby zmienić na lepsze życie bliższego i dalszego otoczenia.

Tutaj tłumaczymy, czym jest dla nas corporate citizenship.

Pomagamy naszym pracownikom maksymalizować ich pozytywny wpływ na otaczający nas świat, dając im czas i środki na działania non-profit. W roku 2015 Accenture i nasi pracownicy przeznaczyli 8,7 milonów dolarów, żeby wesprzeć cele charytatywne, i spędzili 620 000 godzin na pracach społecznych. Na pracę pro bono przeznaczyli swój czas pracy i były to również projekty związane z ich obszarem zainteresowań zawodowych.

W roku fiskalnym 2015 ponad 250 osób w Accenture wzięło udział w Accenture Development Partnerships, „wewnętrznym przedsiębiorstwie społecznym”, gdzie zatrudnieni tworzą modele biznesowe, żeby lepiej wykorzystać umiejętności zdobyte w Accenture i wprowadzić projekty do sektora rozwoju międzynarodowego. Accenture Development Partnerships działa razem z organizacjami, dostarczając najbardziej innowacyjne rozwiązania, które mają wpływ na złożone problemy społeczne, od zdrowia, przez edukację, aż po sprawy finansów.

Wysoko cenimy sobie wkład naszych pracowników w rozwój firmy, a za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy ogólnych warunków pracy i życia na całym świecie przyznajemy im nagrodę Corporate Citizenship Volunteer Award.

Raportowanie

Korporacyjne działania dla dobra otoczenia, w którym funkcjonujemy są istotnym elementem naszej wizji. Transparentność i równowaga stanowią priorytety, które uwzględniliśmy w naszym Corporate Citizenship Report 2015 zatytułowanym "Making a Measurable Difference".

Do stworzenia raportu użyliśmy wskazówek zawartych w Global Reporting Initative.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, kliknij w link.

Znajdź pracę

Start your search here: Podaj stanowisko, umiejętności, doświadczenie lub lokalizację

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Dołącz do Sieci Talentów Accenture, śledź naszego bloga o pracy w Accenture lub zapisz się na Job Alerts.