KARIERA


Bądź sobą w pracy

OVERVIEW

Dążymy do stworzenia środowiska pracy otwartego na osoby należące do mniejszości LGBT na całym świecie. Promowanie zdywersyfikowanej kultury i zachęcanie do współpracy stanowią fundamenty działania Accenture.

 

POBIERZ [PDF]

Nasze podejście

Obejrzyj nasz film o LGBT.

 

Nasza strategia

Podejmujemy aktywne działania, które mają na celu podniesienie świadomości i edukowanie pracowników Accenture w obszarach związanych ze społecznością LGBT, a jednocześnie wspieramy naszych pracowników należących do tej grupy na całym świecie. Takie podejście odzwierciedla nasze główne wartości, które kształtują naszą kulturę, definiują naszą filozofię i pomagają nam dostarczać wymiernych wyników naszym klientom.


Nasza polityka

Rygorystycznie przestrzegamy polityki niedyskryminacji i respektujemy zasady merytokracji, zapewniając przejrzysty i otwarty sposób komunikacji między pracownikami i zarządem. Zdając sobie sprawę ze specyfiki uregulowań prawnych dotyczących społeczności LGBT w poszczególnych krajach, staramy się zagwarantować, by nasza polityka i praktyki realizowane na skalę globalną odnosiły zamierzony efekt we wszystkich regionach, gdzie działamy.


Nasza sieć

Pragnąc zwiększyć zaangażowanie naszych pracowników LGBT w lokalnych społecznościach i regionach, jesteśmy sponsorem globalnej sieci LGBT, oferując wsparcie dla pracowników, którzy są transgenderystami. Realizujemy także program LGBT Ally (Sojusznik LGBT), w ramach którego pracownicy udzielają informacji i pomagają podnosić świadomość o konieczności zapewnienia równości mniejszości LGBT.

Wsparcie pracowników

Accenture szczyci się pozycją lidera wśród firm pod względem wsparcia udzielanego naszym pracownikom LGBT oraz szerszej społeczności LGBT. W skali ogólnoświatowej koncentrujemy się na następujących obszarach:

Szkolenia
By podnosić świadomość i promować lepsze zrozumienie społeczności LGBT.

Polityka
By zapewnić równe traktowanie pracowników niezależnie od ich orientacji seksualnej, płci, tożsamości czy sposobu wyrażania samych siebie z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Nasza polityka w obszarze rekrutacji, promocji i utrzymania pracowników oraz zalecenia dotyczące postępowania czynią nas jedną z najbardziej otwartych i postępowych firm w kontekście zatrudniania przedstawicieli mniejszości LGBT na całym świecie.

Pakiet socjalny
Staramy się oferować identyczny pakiet socjalny partnerom tej samej, jak i przeciwnej płci we wszystkich krajach, gdzie działamy w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto w Stanach Zjednoczonych zapewniamy kompleksowy pakiet medyczny pracownikom, którzy są transgenderystami, obejmujący terapię hormonalną, opiekę psychologa oraz operacje typowe dla tej mniejszości.

Rozwój zawodowy
By ułatwiać rozwój kariery i zachęcać do nawiązywania kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń wśród naszych pracowników LGBT.

Sieci LGBT

Globalna sieć LGBT w Accenture łączy społeczność LGBT i jej sojuszników, ułatwiając im nawiązywanie kontaktu, współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń, a także pełniąc rolę dynamicznej platformy, wzbogacającej naszą kulturę zorientowaną na osiąganie wymiernych wyników.

Nasze lokalne grupy należące do sieci LGBT pomagają w podnoszeniu świadomości i zapobieganiu dyskryminacji na tle odmiennej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub sposobu wyrażania własnej osobowości w Accenture. Starają się także określić, w jaki sposób nasza polityka może oddziaływać na pary tej samej płci na całym świecie, organizują różnorodne programy i wydarzenia oraz nawiązują współpracę z innymi lokalnymi organizacjami i grupami skupiającymi społeczność LGBT.

Sieć LGBT jest otwarta dla wszystkich pracowników. W ostatnich latach tysiące pracowników Accenture przyłączyło się do sieci jako jej sojusznicy, przyjmując na siebie odpowiedzialność za stworzenie przyjaznego miejsca pracy, otwartego na społeczność LGBT.


Sieć LGBT działająca w Accenture pomaga zapewnić, że:

Znajdź pracę

Start your search here: Podaj stanowisko, umiejętności, doświadczenie lub lokalizację

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Dołącz do Sieci Talentów Accenture, śledź naszego bloga o pracy w Accenture lub zapisz się na Job Alerts.