Czym się zajmuję

Jako Manager w zespole bezpieczeństwa IT, nadzoruję pracę zespołów, koordynuję sprzedaż projektów oraz zarządzam projektami w zakresie tematów Security Governance, Risk and Compliance (GRC) i Zarządzania Tożsamością i Uprawnieniami (IAM). Koordynuję pracę kilkunastoosobowego zespołu specjalistów Bezpieczeństwa IT, realizujących liczne projekty w Polsce i na świecie. Nasza praca polega najczęściej na analizie aktualnego obszaru bezpieczeństwa IT w kontekście zarówno proceduralno-dokumentacyjnym, jak i architektury rozwiązań Bezpieczeństwa IT. Na bazie naszych analiz projektujemy i wspieramy budowę docelowego modelu działania jednostek bezpieczeństwa, w tym w również wdrażamy nowe rozwiązań związane z zarządzaniem bezpieczeństwem (w szczególności mój zespół z zakresu GRC i IAM). Moja praca polega przede wszystkim na właściwym zdefiniowaniu zakresu projektu z klientem, dobraniu właściwych osób/kompetencji do realizacji projektu, nadzorowaniu przebiegu projektu i weryfikacji jakości dostarczanych prac, a także a może przede wszystkim stałym kontakcie i podtrzymywaniu relacji z klientem, co jest niezwykle istotne dla zachowania właściwego kierunku prac.

Dowiedz się więcej o karierze w Cybersecurity.

Mój dzień w pracy

Typowy dzień to kontakt z ludźmi, który bardzo cenię w naszej codziennej pracy. Kontakt z klientem, poznawanie jego oczekiwań, poszukiwanie rozwiązań, prezentowanie wyników prac, ale przede wszystkim kontakt z zespołem ekspertów, którym mam przyjemność kierować. Dotychczasowy kontakt bezpośredni aktualnie wypełnia kontakt zdalny, jednak współczesne narzędzia pozwalają nam efektywnie działać również w tych warunkach. Zgodnie z naszym hasłem przewodnim „New Applied Now” udało nam się sprawnie dostosować do nowych warunków. W naszej codziennej pracy staramy się zawsze maksymalizować możliwości wynikające z nowych technologii. Dbamy o swój rozwój, bo tylko dzięki naszej wiedzy i umiejętnością możemy pozostawać konkurencyjni oraz dostarczać klientom najlepsze rozwiązania.

Z drugiej strony w pracy doradcy ciężko mówić o typowym dniu pracy, co dzień pojawiają się nowe wyzwania, co dzień pojawiają się nowe szanse na poznawanie/ rozwiązywanie zagadnień. Staramy się być blisko klienta i na bieżąco adresować jego potrzeby, bazując na naszej wiedzy oraz doświadczeniu, ale również często oznacza to konieczność szybkiego podnoszenia poziomu wiedzy w nowych tematach.

"W naszej codziennej pracy staramy się zawsze maksymalizować możliwości wynikające z nowych technologii".

Moja rada

Niezależnie od obszaru działania warto zawsze starać się zrozumieć cel swojej pracy, widzieć nie tylko swoje najbliższe zadanie, ale przede wszystkim końcowy, całościowy wynik pracy zespołu/firmy. A następnie konsekwentnie działać dla jak najlepszej realizacji zadań, zarówno swoich jak i współpracowników. Umiejętność pracy w zespole jest kluczowa dla prac projektowych, działamy wspólnie, dzielimy się pracą, ale oceniany jest wynik całościowy. Trzeba więc zadbać o to, aby wszystkie elementy składowe były równie dobre. Dlatego warto nawzajem weryfikować swoją prace, zarówno poprzez koleżeńskie „peer-review”, jak i poprzez finalne przeglądy z przełożonym. Daje to inną perspektywę i pozwala to dodatkowo wychwycić ewentualne błędy i/lub niespójności.

Jeśli chodzi o obszar Bezpieczeństwa IT to nigdy nie można zapominać o pogłębianiu swojej wiedzy. Wciąż pojawiają się nowe zagrożenia, ale również metody i narzędzia pomagające zabezpieczyć przed nimi. W Accenture wspieramy ten rozwój poprzez dostęp do wiedzy i szkoleń. Warto również weryfikować swoją wiedzę poprzez zdobywanie certyfikatów branżowych, pokazując tym samym, że nasze doświadczenie zdobywane w codziennej pracy poparte jest solidną wiedzą i zostało obiektywnie sprawdzone.

Sprawdź oferty pracy w Accenture

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do naszego zespołu

Znajdź odpowiednią dla Ciebie ofertę pracy, która pasuje do Twoich umiejętności oraz zainteresowań. Poszukujemy osób pełnych pasji, ciekawych świata, kreatywnych i nastawionych na znajdywanie rozwiązań.

Bądź na bieżąco

Trzymaj rękę na pulsie, otrzymuj wskazówki dotyczące rozwoju kariery, interesujące artykuły, opinie ekspertów oraz aktualne ekspertyzy branżowe, które możesz na bieżąco wykorzystywać – wszystkie materiały pochodzą od osób zatrudnionych w Accenture.

Pozostańmy w kontakcie

Otrzymuj powiadomienia o nowych stanowiskach pracy, aktualne informacje i wskazówki zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Poznaj ekscytujące możliwości pracy w Accenture.

ZOBACZ WIĘCEJ