Skip to main content Skip to Footer

Oferty PracyApplication Support Specialist (L3)

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Numer stanowiska: 00366005

Aplikuj Siła rekomendacji Zapisz stanowisko

- Job description

 • Pickup incident escalations from Level 2 Support
 • Perform in-depth technical and business analysis of incidents (Root Cause Analysis, Incident grouping)
 • Fix incidents, pass fixes back Level 2 Support
 • Manage Incidents within the required SLA parameters
 • Support Level 2 in testing of problem resolutions
 • Drive continuous improvement of support team quality and efficiency
 • Highly developed interpersonal and communication skills (both oral and written)
 • Analytical Thinking and problem-solving
 • Open and quick to learn new technologies and tools
 • Availability for partial shift work
 • Experience in application maintenance
 • Basic understanding of ITIL
 • Ability to work under pressure
 • Ability to travel to other Accenture location for first 6 months
 • 3-5 years of development/maintenance experience
 • Knowledge in at least one of the following areas: Mainframe, Teradata, SAS, Oracle, SAP (SAP ECC, SAP BW, SAP BO & SAP Bank Analyzer) Datastage, Hyperion, Oracle or Java.
 • Experience in the Banking Industry, especially Risk & Compliance will be a strong plus

 

Our offer:

 • Challenging work for both Polish and foreign customers (with possibility to work abroad)
 • Clearly defined career path
 • Extensive training and certification programs (ITIL, Prince2, PMP, Oracle, Microsoft, Java, IBM, SAP and more)
 • Flexible working hours
 • Attractive benefits package
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Znajdź pracę

Start your search here: Podaj stanowisko, umiejętności, doświadczenie lub lokalizację

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Dołącz do Sieci Talentów Accenture, śledź naszego bloga o pracy w Accenture lub zapisz się na Job Alerts.