KARIERA


The Accenture Way

Całość > Części

The Accenture Way is how we do things.

We wszystkich naszych działaniach postępujemy zgodnie z Accenture Way: wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, współpracujemy, działamy i dostarczamy wartości – naszym klientom i udziałowcom. W ten sposób uczestniczymy w technologicznym ekosystemie i angażujemy się na rzecz społeczności biznesowej dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego. Takie podejście jest zgodne z naszymi kluczowymi wartościami, wspólnymi zasadami etyki w biznesie i bezkompromisowymi standardami doskonałego działania. To wyróżnia Accenture na rynku i, dzięki naszej wyjątkowej pasji, energii i stylowi działania, znajduje wyraz we wszystkim, co robimy każdego dnia.

Dowiedz się na czym polega Accenture Way

 

Klienci

Nasi klienci i dostarczanie im realnych wyników jest dla nas kluczowe.

Utrzymujemy rozbudowane relacje z wiodącymi firmami na rynku, z których 89 znalazło się na liście Fortune Global 100, a ponad trzy czwarte listy Fortune Global 500 – jak również z rządami i różnej wielkości organizacjami. Jesteśmy dumni z tego, że nasza firma cieszy się renomą partnera posiadającego określony cel i odpowiednie środki do jego osiągnięcia.

Naszym celem jest dostarczanie i wdrażanie rzeczywistych i skutecznych rozwiązań. Pomogliśmy na przykład stworzyć infolinię 311 w Nowym Jorku – centrum obsługi klienta otwarte 24/7, które świadczy prawie 4 tysiące usług 8 milionom mieszkańców.

Ludzie

Pracuj w zespołach ciekawych, zmotywowanych ludzi.

 

Tworzymy przesycone energią środowisko pracy, które sprzyja rozwojowi naszych pracowników oraz integracji osób pracujących w różnych obszarach biznesu. Będziesz miał okazję współpracować ze zróżnicowanymi zespołami składającymi się z wysoce zmotywowanych osób o świetnie rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, ukierunkowanych na osiąganie rezultatów i dostarczanie wartości naszym klientom. Twoi koledzy i szefowie chętnie wspomogą Cię w pracy i pomogą zdobyć odpowiednie umiejętności oraz wiedzę. Ta wyjątkowa kultura pracy zespołowej zaoferuje Ci dostęp do osób, posiadających wyjątkowe umiejętności, które cieszą się szacunkiem w miejscu pracy oraz liderów, którym zależy, aby pomagać Tobie - a przez to również naszym klientom - odnieść sukces.

Poznaj kilku z naszych pracowników i dowiedz się, dlaczego uważają Accenture za wyjątkowe miejsce pracy.

Wyniki

Jesteśmy elastyczni i zaangażowani w dostarczanie niezmiennie doskonałych rezultatów naszym klientom.

 

Dzięki naszemu całkowitemu ukierunkowaniu na potrzeby klienta.

Dowiedz się więcej, jak każdego dnia pomagamy naszym klientom stać się wysokoefektywnymi przedsiębiorstwami.

Przyszłość

Troszczymy się o nasze lokalne społeczności i zależy nam na osiągnięciu gospodarczej i biznesowej konkurencyjności dla zapewnienia lepszej przyszłości.

Realizując naszą kluczową wartość „Stewardship” nasza praca ma na celu uczynić Accenture i społeczności, w których pracujemy i żyjemy lepszym miejscem dla nas dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Pasja, doświadczenie i zaangażowanie wszystkich naszych pracowników w zmienianie otaczającego nas świata wywierają namacalny wpływ na otaczającą nas rzeczywistości. Do roku 2015, działając w ramach inicjatywy społeczniej odpowiedzianego biznesu Skills to Succeed – Umiejętności dla Sukcesu, pracownicy Accenture pomogą wyposażyć 700 tysięcy osób w umiejętności potrzebne w miejscu pracy i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Znajdź pracę

Start your search here: Podaj stanowisko, umiejętności, doświadczenie lub lokalizację

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Dołącz do Sieci Talentów Accenture, śledź naszego bloga o pracy w Accenture lub zapisz się na Job Alerts.