W skrócie

W skrócie

 • W czasach kryzysu, takiego jak ten spowodowany pandemią COVID-19, ludzie oczekują od liderów współczucia, troski i pewności siebie w podejmowanych decyzjach określających kierunek rozwoju organizacji.
 • W oparciu o nasze dane wyszczególniamy konkretne potrzeby fizyczne, psychiczne i relacyjne, jakie mają pracownicy.
 • Udostępniamy listę kontrolną dotyczącą natychmiastowych działań, jakie najwyższa kadra zarządzająca powinna podjąć w kontekście pracowników.


Przywództwo w trakcie pandemii COVID-19

Odpowiedzialne przywództwo nabrało dla nas jeszcze głębszego znaczenia, ponieważ zarówno nasi pracownicy jak i klienci znajdują się w nieznanym, szybko zmieniającym się, globalnym środowisku. COVID-19 zmienił już nasz sposób życia i pracy, co miało daleko idące konsekwencje. Współczucie i troska o naszych pracowników i społeczności stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Praktycznie wszystkie firmy nadal pracują nad modyfikacją sposobu pracy w krótko, i długoterminowej perspektywie. Szybkość reagowania jest w obecnej sytuacji kluczowa, ponieważ nasi pracownicy i społeczności starają się funkcjonować i działać jak dotychczas, ale jednocześnie zmagają się z tym, co dzieje się w ich codziennym życiu.

Pomagamy dyrektorom ds. zasobów ludzkich, prezesom i zarządom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem w tej nowej rzeczywistości. Dzielimy się kilkoma wnioskami z badań przeprowadzonych przez Accenture i przeprowadzonych na grupie ponad 15 600 osób z całego świata w 10 krajach i 15 branżach. W naszym badaniu weryfikujemy, czego potrzebują pracownicy od liderów w trzech podstawowych obszarach: fizycznym, psychicznym i relacyjnym. Potrzeby te są istotne niezależnie od obecnej pandemii, ale w czasie kryzysu stają się jeszcze bardziej widoczne. Liderzy, którzy zatroszczą się o te potrzeby, pomogą swoim pracownikom rozwijając w nich zdolność do przystosowania się i utrzymywania kontaktów w trudnych czasach.

Potrzeby te są istotne niezależnie od obecnej pandemii, ale w czasie kryzysu stają się jeszcze bardziej widoczne.

Czego Twoi pracownicy obecnie potrzebują

Najważniejsze jest zaufanie. Szczególnie teraz.

Wszystko sprowadza się do jednego zdania: twoi pracownicy chcą Ci zaufać. I zaufają, jeśli poczują, że kadra zarządzająca troszczy się o każdą jednostkę, społeczność i ludzkość jako całość.

Poza dbałością o pracowników liderzy muszą pokazać, że mają plan. Nie muszą wiedzieć wszystkiego, ale powinni w szczery sposób pokazywać, na podstawie jakich danych podejmują decyzje. Kadra zarządzająca, która patrzy proaktywnie w przyszłość i odpowiada na pojawiające się potrzeby zamiast reagować na problemy, może znacząco pomóc ludziom w niestabilnych czasach.

Uwaga liderów skupiona na kondycji fizycznej, psychicznej i związanej z relacjami międzyludzkimi jest podstawą zaufania. Choć wszystkie te potrzeby mają równie istotne znaczenie, istnieje porządek, w którym powinny być zaadresowane.

10 rzeczy, które kadra zarządzająca może zrobić teraz

 1. Przygotuj się do działania. Zbieraj informacje z różnych działów organizacji i od pracowników na wszystkich szczeblach.
 2. Zadbaj o to żeby ludzie nie wykonywali niepotrzebnej pracy. W czasach, gdy martwią się o swoje zdrowie i wypłatę wynagrodzeń ważne żeby skupili się tylko na tym co najważniejsze w pracy.
 3. Odpowiedzialne zarządzanie to wzorzec wart naśladowania. Użyj go. Szkól i edukuj liderów w zakresie pięciu elementów: włączania interesariuszy, zarządzania emocjami, określania misji i celu, wykorzystania technologii i innowacji oraz umiejętności wyciągania wniosków.
 4. Zapomnij o hierarchii. Jeśli wcześniej nie pracowałeś w wielofunkcyjnych, zwinnych zespołach, teraz jest czas, aby wdrożyć taki sposób pracy.
 5. Promuj liderów troszczących się o innych. Pracownicy zapamiętają twarze i głosy osób dodających im otuchy w tym trudnym czasie. Pamiętaj, by istotne treści komunikować w odpowiedni, empatyczny sposób.
 6. Zintegruj cele i wartości firmy z każdą komunikacją i inicjatywą. Wspólne cele i wartości dadzą pracownikom poczucie przynależności, którego tak bardzo potrzebują. W czasach kwarantanny i przy zachowaniu dystansu społecznego to niezwykle silna potrzeba.
 7. Opowiadaj historie. Nie zarzucaj ludzi danymi. W stresujących momentach ludzie lepiej reagują na proste, barwne komunikaty, które zawierają analogie. To, co ich uspokaja to szersza perspektywa i klarownie przedstawione wnioski.
 8. Pamiętaj, by komunikacja była spójna. Określ w jaki sposób, w jakim tonie i przy wykorzystaniu jakich narzędzi przedsiębiorstwo będzie się komunikować. Liderzy w całej organizacji muszą postępować według ustalonych zasad.
 9. Zawsze potrzebowałeś możliwości wdrożenia pracy zdalnej dla przynajmniej części swoich pracowników. Teraz jest na to czas. Kryzys nigdy nie jest najlepszym momentem na ustalanie nowych sposobów działania, ale obecna pandemia nie pozostawia wielu firmom żadnego wyboru. Badania przeprowadzone przez Accenture przed pandemią wykazały, że mniej niż jedna trzecia wszystkich pracowników była w stanie w pełni wykorzystać dostępną technologię do efektywnego wykonywania pracy. Teraz nadszedł czas, aby przyspieszyć współpracę między ludźmi i maszynami oraz wspierać ludzi w przechodzeniu na cyfrowe sposoby pracy.
 10. Nie pozwól by obecny kryzys powstrzymał cię przed wdrażaniem nowych rozwiązań. Zarezerwuj dwie godziny dziennie na pracę skoncentrowaną na przeniesieniu organizacji i pracowników w przyszłość. Będziesz mieć wrażenie, że ignorujesz pilne sprawy, ale te dwie godziny, pod warunkiem, że spędzisz je w mądry sposób, zaowocują lepszym funkcjonowaniem organizacji w przyszłości.

W miarę rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco aktualizować nasze materiały, więc zachęcamy do regularnego odwiedzania strony.

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem