Skip to main content Skip to footer

Data Architect / Modeller

Warsaw Job No. r00185068 Full-time

Job Description

Data Architect / Modeller

(praca hybrydowa)

 

Data & Applied Intelligence to hub technologiczny działający na rynku lokalnym i globalnym, zatrudniający ponad 200 specjalistów w Polsce – architektów, inżynierów i analityków, których wiedza i doświadczenie sięgają od architektury analitycznej danych po specjalizację funkcjonalną i sektorową. Współpracujemy bezpośrednio z partnerami technologicznymi, wdrażając innowacyjne rozwiązania, przy użyciu najnowszych technologii, dostarczanych m. in. przez Microsoft, AWS, Google, Oracle i Snowflake oraz innych wiodących na rynku dostawców. Naszych klientów wspieramy kompleksowo: od definicji strategii Data & Analytics, po wdrażanie rozwiązań, kończąc na utrzymaniu i rozwoju. Traktujemy obszar Data & Analytics kompleksowo i adresujemy wszelkie aspekty istotne dla organizacji, które przechodzą cyfrową transformację.

Zapraszamy pasjonatów zainteresowanych tematyką Data & Analytics ze szczególnym naciskiem na modelowanie i architekturę danych.

Realizujemy projekty dla klientów z branży dóbr konsumpcyjnych, sektora finansowego oraz farmaceutycznego. Wspieramy naszych klientów w migracji do chmury, budujemy złożone platformy danych dla dużych organizacji (m. in. w oparciu o architekturę Data Mesh), a także usprawniamy istniejące już rozwiązania analityczne.  Praca w takich środowiskach wiąże się z koniecznością budowania złożonych, zorientowanych na biznes i skalowalnych modeli danych w metodologiach dostosowanych do potrzeb (np. Data Valut 2.0, Kimball)

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Zapraszamy Cię do pracy w interdyscyplinarnych zespołach łączących kompetencje techniczne i biznesowe.
 • Będziesz projektować modele danych w różnych metodologiach w zależności od potrzeb projektowych oraz ustalonych standardów.
 • Będziesz miał możliwość proponować rozwiązania, które najlepiej zaadresują potrzeby biznesowe jak również zapewnią spójność pomiędzy różnymi obszarami funkcjonalnymi.
 • Będziesz proponował usprawnienia, mające na celu optymalizację kosztów i wzrost wydajności.
 • Podczas pracy będziesz brać pod uwagę różne elementy rozbudowanej i adaptującej się do zmian architektury, uwzględniając bezpieczeństwo i wymagania dotyczące jakości danych.

 

Zaangażujesz się w wiele etapów rozwoju projektu (współpraca z systemami źródłowymi, wsparcie procesu definiowania wymagań biznesowych pod kątem architektury danych, projektowanie nowych modeli danych i współpraca z architektami danych z innych obszarów funkcjonalnych).

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Chęci rozwijania kompetencji w obszarze architektury danych w kontekście technologii chmurowych oraz chęć poznawania nowych narzędzi.
 • Umiejętności budowania złożonych modeli danych przy współpracy z innymi zespołami.
 • Znajomości podstawowych metodologii i zagadnień dotyczących modelowania danych.
 • Bardzo dobrej praktycznej znajomości SQL.
 • Umiejętności uwzględniania szerszego kontekstu, w którym tworzony jest model danych, uwzględniającego jak największą skalowalność i automatyzację procesów.
 • Podstawowej znajomości zagadnień bezpieczeństwa danych i zarządzania danymi.
 • Umiejętności analizowania danych z różnych źródeł oraz tworzenia dokumentacji technicznej.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (B2).
 • Mile widziana znajomość jednego z wiodących narzędzi służących modelowaniu danych (PowerDesigner, Erwin, etc.) oraz doświadczenie w pracy w architekturze Data Mesh.

Za Twoje zaangażowanie oferujemy:

 • Elastyczną formę zatrudnienia (B2B lub umowa o pracę). 
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych.  
 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport). 
 • Indywidualne wsparcie Career Counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem. 
 • Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania kursów oraz certyfikacji). 
 • Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych. 
 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych. 
 • Płatny program poleceń pracowniczych.

  

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś. 

  

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych"

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.