Skip to main content Skip to footer

Praktyki w obszarze Rynków Kapitałowych lub Bankowości – analityk biznesowo-systemowy

Warsaw Job No. r00177179 Internship - Hybrid

Job Description

Dział Accenture Technology w obszarze Rynków Kapitałowych lub Bankowości – pracując w tym dziale firmy będziesz realizować projekty dla największych instytucji finansowych w kraju i za granicą.

Praca w obszarze systemów – analiz, zbierania wymagań, projektowania systemów, tworzenia oprogramowania, testów, wdrożeń oraz utrzymania produkcyjnego. Praca z wiodącymi gotowymi rozwiązaniami lub tworzenie rozwiązań od podstaw.

Obsługa produktów rynku kapitałowego (m.in. transakcje wymiany walut, opcje walutowe, pochodne, papiery wartościowe, zabezpieczenia) oraz bankowości uniwersalnej (m.in. rachunki bieżące, płatności, produkty depozytowe, produkty kredytowe, ubezpieczenia, karty).

Praca hybrydowa (częściowo praca z biura w Warszawie, a częściowo zdalna)

Czym będziesz się zajmować ?

 • Analizą i zbieraniem wymagań funkcjonalnych oraz systemowych

 • Pracą z modułami systemów odpowiadającymi m.in. za rejestrowanie i przetwarzanie transakcji, rozliczenia, komunikaty płatnicze, księgowania, raportowanie, komunikację z innymi systemami

 • Analizą dokumentacji systemu, konfiguracją, testowaniem zmian, szkoleniem użytkowników, przygotowywaniem dokumentacji projektowej

 • Uczestniczeniem w procesie projektowania funkcjonalności

 • Analizą i projektowaniem procesów operacyjnych użytkowników

 • Projektowaniem i tworzeniem narzędzi wspierających prace projektowe

 • Codzienną współpracą z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie zmian w systemie – analitykami i inżynierami IT

 • Współpracą z użytkownikami systemu

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy ?

 • Aktywnego statusu studenta II stopnia lub końcowego etapu I stopnia studiów licencjackich\inżynierskich (must have)

 • Znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2 (must have)

 • Wykształcenia kierunkowego w obszarze zarządzania, finansów i rachunkowości, ekonomii, ekonometrii, metod ilościowych lub tworzenia oprogramowania

 • Chęci rozwoju w obszarze systemów i wdrożeń IT

 • Podstawowej znajomości zagadnień związanych z bankowością lub rynkami kapitałowymi, mile widziane zainteresowania w tym obszarze

 • Podstawowej znajomości zasad rachunkowości

 • Wysokich umiejętności analitycznych w zakresie analizy, systematyzowania i prezentowania danych

 • Sprawnego posługiwania się narzędziami MS Office, w szczególności Excel (mile widziana znajomość VBA)

 • Mile widziana znajomość SQL lub dowolnego języka programowania

 • Mile widziane pierwsze doświadczenia w użytkowaniu i konfigurowaniu aplikacji lub systemów dowolnej klasy – systemy zarządzania treścią, pakiety analityczne, pakiety statystyczne

Co możemy Ci zapewnić ?

 • Pracę z wiodącymi rozwiązaniami IT w obszarze bankowości i rynków kapitałowych

 • Wyzwania związane z wdrażaniem zmian odpowiadających na najnowsze zmiany rynkowe, regulacje prawne oraz trendy technologiczne

 • Dynamiczną pracę projektową z zastosowaniem nowoczesnych metod zarządzania projektami

 • Praca z nowoczesnymi narzędziami usprawniającymi pracę projektową

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia na styku biznesu oraz IT

 • Wsparcie w uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy z obszaru IT, szerokie możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku

 • Wsparcie starszych członków zespołu, wyzwania dostosowane do umiejętności, aspiracji i wybranych obszarów rozwoju, nastawienie na poznawanie różnych aspektów pracy z systemami

 • Docelowo możliwość zatrudnienia

Aplikuj na Internship Accenture i wystartuj z karierą!

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Equal Employment Opportunity Statement

All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.