Skip to main content Skip to footer

Praktyki w Obszarze Integracji Systemów (Mulesoft)

multiple locations +view all Job No. r00149180 Internship

Job Description

Dołącz do zespołu Salesforce Business Group w Accenture w którego skład wchodzi zespół integracji Mulesoft – Accenture jest jednym z największych Partnerów Salesforce i Mulesoft na świecie - razem kształtujmy przyszłość wiodących, globalnych przedsiębiorstw, z usług których korzystasz na co dzień. Szukamy doświadczonych oraz innowacyjnych profesjonalistów w obszarze Integracji.

Czym jest Mulesoft?

Mulesoft, to jeden z produktów Salesforce, który umożliwia zintegrowanie systemów, aplikacji i urządzeń w jeden współgrający ekosystem, przy jednoczesnym wsparciu zarządzania pełnym cyklem życia API w organizacji. Według raportów Gartner, Mulesoft jest jednym z najlepszych rozwiązań IpaaS i API Managementu na świecie, który stale sie rozwija.

Czym będziesz się zajmować?  

 • Realizowaniem innowacyjnych projektów na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego.

 • Pracą u klienta w zespołach projektowych.

 • Wspieraniem analityków/senior deweloperów integracji w bieżącej pracy projektowej.

Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować: 

 • prace programistyczne dotyczące implementacji integracji, przepływów danych, batch ETL (programowanie, wykonywanie testów jednostkowych, programowanie testów automatycznych, opracowanie dokumentacji technicznej, wsparcie deweloperskie testów integracyjnych, wsparcie wdrożenia),

 • wsparcie projektowania i budowy integracji systemów informatycznych (m. in analiza, wsparcie przygotowania architectury, przygotowywanie specyfikacji interfejsów).

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Podstawowej znajomości przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C, C++, C#, .Net, Python lub innych).

 • Posiadania podstawowej wiedzy na temat struktur danych i ich rodzajów (struktury płaskie, relacyjne, obiektowe).

 • Znajomości formatów wymiany danych (XML, JSON, CSV). 

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego.

 • Kreatywności i komunikatywności.

 • Wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych.

 • Gotowości oraz chęci do nauki i szkoleń.

 • Posiadania aktywnego statusu studenta.

 • Dyspozycyjności od zaraz :) w wymiarze min. 30 h tygodniowo.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadcznie w programowaniu webserviców (SOAP, REST).

 • Doświadczenie w programowaniu służącym do przetwarzania danych (przetwarzanie danych z pliku, rekordów z bazy danych).

Co możemy Ci zaoferować?

 • Płatne praktyki na min. 3 miesiące.

 • Rozwój - od prostych zadań po coraz trudniejsze pod okiem mentora.

 • Ciekawe zadania zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.

 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.

 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

Aplikuj na Internship Accenture i wystartuj z karierą!

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”. 

When applying please enclose the below statements: 

I hereby consent to the processing of my personal data by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive), necessary to carry out the recruitment process by Accenture . At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority. 

I hereby also consent to the processing of my personal data for future recruitment proceedings held by Accenture sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive). At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority. 

Locations

Krakow, Warsaw

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.