Skip to main content Skip to footer

Java Developer (Modern Software Engineering)

Warsaw Job No. r00141225 Full-time

Job Description

Dołącz do naszego zespołu Modern Software Engineering będącego częścią komórki Cloud First Poland, w którym realizujemy innowacyjne projekty dla naszych partnerów biznesowych w Polsce i za granicą. Budujemy oraz transformujemy systemy IT naszych klientów, tworząc nowoczesne, kompleksowe rozwiązania IT skali enterprise z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz metodyk wytwórczych. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy rozproszoną architekturę, mikroserwisy, rozwiązania chmurowe oraz konteneryzację. Realizujemy projekty dla branży finansowej, przemysłu oraz telekomunikacji.

Pracując u nas będziesz miał(a) okazję:

 • Podnosić swoje kwalifikacje dzięki pracy z ekspertami technicznymi w Polsce i na świecie,
 • Tworzyć rozwiązania dla klientów rozpoznawalnych na całym świecie,
 • Budować aplikacje oparte o architekturę rozproszoną z wykorzystaniem nowoczesnych standardów i technologii: REST API, EDA, DDD, RedHat OpenShift oraz cloud.

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Znajomości procesu wytwórczego oprogramowania oraz umiejętności pracy z zespołem w modelu agile – podział zadań, planowanie pracy
 • Bardzo dobrej znajomości oraz minimum 1 rok doświadczenia komercyjnego w pisaniu aplikacji w JAVA 8/11
 • Praktycznej znajomości Spring, Spring Boot, Hibernate, Maven, GIT
 • Znajomości standardów REST API
 • Umiejętności korzystania z relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
 • Znajomość wzorca CQRS oraz podejścia DDD
 • Znajomości i stosowania dobrych praktyk programistycznych, takich jak clean code oraz wzorców projektowych
 • Płynnego posługiwania się językiem polskim i angielskim

Mile widziane: 

 • Znajomość technologii chmurowych Azure / GCP / AWS
 • Znajomość podejścia TDD
 • Znajomość wzorców EDA (np. w oparciu o Kafka)
 • Doświadczenie w budowie aplikacji w architekturze mikroserwisów, z wykorzystaniem np. Kubernetees, Openshift
 • Doświadczenie w pracy z architektami IT i/lub w roli lidera technicznego

Co możemy Ci zaoferować:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych
 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport)
 • Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem
 • Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji)
 • Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych
 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych,
 • Płatny program poleceń pracowników

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.