Skip to main content Skip to footer

Programista SAP UI5/Fiori (możliwość pracy 100% zdalnie)

multiple locations +view all Job No. r00124936

Job Description

Lokalizacja: Katowice/Łódź/zdalnie

Front-end & UX Design to zespół składający się ze specjalistów tworzących rozwiązania webowe oraz mobilne z wykorzystaniem takich bibliotek jak React, Angular czy SAPUI5. Uczestniczymy także w projektach wdrożeniowych, rozwojowych, czy utrzymaniowych SAP, współpracując z konsultantami i programistami ABAP z innych zespołów Accenture. Nasi klienci to uznane firmy z całego świata, z branż takich jak bankowość, telekomunikacja, fashion, e-commerce czy healthcare. Każda osoba w zespole ma dużą dowolność w zakresie wyboru technologii oraz wsparcie doświadczonych specjalistów. Pracownicy mają do dyspozycji cały wachlarz szkoleń, konferencji i certyfikacji. Istnieje możliwość zmiany projektu, technologii a nawet ścieżki kariery. Do naszego zespołu szukamy zarówno doświadczonych deweloperów Fiori / SAPUI5, jak i osoby, które chciałyby rozwijać się w tej technologii.

Czym będziesz się zajmować?

Dołączysz do jednego z wielu projektów, które realizujemy z Łodzi oraz Katowic dla klientów z wielu branż, gdzie będziesz:

 • Uczestniczyć w różnorodnych projektach – związanych z wdrożeniami SAP lub rozwijaniem istniejących rozwiązań;

 • Budować customowe aplikacje SAP UI5/Fiori oraz tworzyć rozszerzenia dla już istaniejących;

 • Uczestniczyć w inicjatywach i projektach wewnętrznych;

 • Pracować w metodyce Agile.

Qualifications

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Doświadczenia w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji SAP UI5/Fiori (lub gotowość do nauki);

 • Dobrej znajomości JavaScript, HTML, CSS;

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (min. B2);

 • Praktycznego doświadczenia z podstawowymi funkcjonalnościami systemu SAP;

 • Doświadczenia w korzystaniu i/lub tworzeniu serwisów oData;

 • Zainteresowania rozwojem kompetencji w obszarze SAP;

 • Mile widziana znajomość ABAP i/lub SQL (tworzenie CDS Views);

 • Mile widziana znajomość SAP HANA.

Co możemy Ci zaoferować?

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 • Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. 

 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport). 

 • Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem. 

 • Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji). 

 • Dodatkowe zajęcia z języków obcych. 

 • Różne aktywności w ramach Happinessatwork oraz inicjatywy sportowe. 

 • Pracę zdalną oraz elastyczny czas pracy. 

 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych. 

 • Płatny program poleceń pracowniczych oraz program akcji pracowniczych.

Możliwość pracy 100% zdalnej

W ramach niniejszego ogłoszenia dla osób spoza Łodzi, Katowic i Warszawy oprócz tradycyjnej formy współpracy proponujemy również możliwość pracy na odległość, rozumianej jako praca 100% zdalna z miejsca zamieszkania, bezterminowo, również po okresie pandemii. Dla osób pracujących w tym trybie przewidujemy dokładnie taką samą ścieżkę i możliwości rozwoju jak dla osób pracujących z biur, dodatkową komunikację oraz dwa razy w roku fizyczne spotkania integracyjne.

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do aplikowania i kontaktu bezpośredniego.

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Locations

Katowice, Lodz

Life at Accenture

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.

Learn more about Accenture

Our Expertise

See how we embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

Meet Our People

From entry-level to leadership, across all business and industry segments, get to know our people harnessing technology to make a difference, every day.

Stay connected

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.