Job Description

Zespół Cyberbezpieczeństwa (w ramach zespołu Accenture Security) zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych w ramach zagadnień cyberbezpieczeństwa. Nasi eksperci pomagają Klientom identyfikować luki w ich zabezpieczeniach IT, analizować ich wpływ biznesowy, projektować i wdrażać kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Jeżeli chcesz pracować w miłej atmosferze doświadczonego zespołu, otrzymać różnorodne możliwości rozwoju, współtworzyć innowacyjne rozwiązania dla największych firm w kraju i na świecie - zapraszamy do Accenture, a zapewnimy Ci wszystko co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy!

Kandydaci, którzy do nas dołączą będą koordynować projekty i usługi realizowane dla klientów w zakresie bezpieczeństwa platformy ServiceNow. Ponadto będą uczestniczyć w innych projektach z obszaru bezpieczeństwa dla czołowych międzynarodowych organizacji działających w różnych branżach. Zakres obowiązków obejmuje szereg czynności związanych z oceną zdolności, architekturą, a także wdrażaniem i konfiguracją narzędzi do obsługi i utrzymania wybranych procesów i technologii.

Czym będziesz się u nas zajmować?

 • Projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ServiceNow.

 • Oceną narzędzi, ich wyborem oraz rekomendacją wewnątrz organizacji oraz dla klientów.

 • Doradztwem dla różnych zespołów (technologicznych, developerskich, ds. cyfrowej transformacji itp.).

 • Realizacją szkoleń dla różnych zespołów.

 • Definiowaniem komponentów architektury bezpieczeństwa.

 • Opracowywaniem dokumentacji projektowej.

 • Koordynacją działań związanych z tworzeniem środowisk testowych oraz PoC (Proof of Concept) w celu udoskonalania prac projektowych oraz dostarczanych dla klientów usług.

 • Współpracą z wyższym kierownictwem w celu definiowania potrzeb, planów działania oraz opracowania krótko- oraz średnio-terminowych prognoz.

 • Współdziałaniem z Klientem w celu wypracowania najlepszego podejścia do poprawy stanu bezpieczeństwa.

 • Udziałem w zadaniach związanych z rozwojem biznesu (włączając w to odpowiedzi na zapytania ofertowe).

Show more


Qualifications

Czego będziemy od Ciebie oczekiwać?

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy z ServiceNow.

 • Znajomości następujących zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie podatnościami, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, Identity and Access Management.

 • Praktycznej znajomości platformy ServiceNow, w tym doświadczenie związane z wdrażaniem takich modułów jak np. Change Mgmt, Incident Mgmt, Asset Mgmt itp.

 • Znajomości co najmniej jednej z następujących technologii: JavaScript, SQL, AngularJS, HTML/CSS, NOW Experience UI framework, Jelly Scripting.

 • Wykształcenia: tytuł licencjata/ inżyniera/ magistra informatyki/ telekomunikacji/ bezpieczeństwa informacji lub pokrewnego.

 • Znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym.

 • Dodatkowym atutem będzie znajomość: Web Services Integration (SOAP, REST, OpenAPI), CMDB.

 • Doświadczenie w pracy z platformami IAM, SIEM, AV (Antymalware) lub skanerami podatności będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowe wymagania:           

 • Gotowość do wyjazdów i uczestnictwa w spotkaniach/warsztatach w siedzibie klienta oraz pracy w siedzibie klienta w kraju lub zagranicą (obecnie praca odbywa się w formule zdalnej)

Co możemy Ci zapewnić?

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 • Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych.

 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej).

 • Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem.

 • Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji).

 • Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych.

 • Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych.

 • Płatny program poleceń pracowników. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

COVID-19 update:  The safety and well-being of our candidates, our people and their families continues to be a top priority. Until travel restrictions change, interviews will continue to be conducted virtually. 

Life at Accenture

Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

image

Training and Development

Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

LEARN MORE

image

Work Environment

Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


LEARN MORE

View All

Learn more about Accenture

Our more than 600,000 people in more than 120 countries, combine unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries. We embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

View All

Stay connected

Join our Team

Join Our Team

Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

Keep up to date

Keep Up to Date

Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

Stay Connected

Job Alert Emails

Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

View All