Job Description

 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu, utrzymaniu i wsparciu średniej i dużej skali rozwiązań bezpieczeństwa IT, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmujących ludzi, procesy oraz technologię.
 • Udział w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu procesów bezpieczeństwa IT, w tym m.in. procesów I&AM, monitorowania IT, ochrony danych, zarządzania podatnością, obsługi incydentów bezpieczeństwa.

 • Analiza organizacji, jej procesów, architektury i infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa IT.

 • Analiza zdarzeń i wykrytych nadużyć w obszarze bezpieczeństwa IT za pomocą dedykowanych narzędzi z obszaru bezpieczeństwa.

 • Stałe pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne programy szkoleniowe.    Qualifications

    • Umiejętność rozwiązywania trudnych problemów połączona ze zdolnością wypracowywania kreatywnych i efektywnych rozwiązań pod presją czasu.
    • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
    • Umiejętność analitycznego myślenia.
    • Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne.
    • Doświadczenie pracy w środowisku Linux/Unix, Windows
    • Znajomość zagadnień cyberbezpieczeństwa i cyberataków.
    • Znajomość jednego z języków: Python, Java, .NET, Bash, lub innych
    • Chęć rozwoju w jednym z obszarów cyberbezpieczeństwa.

    Mile widziane:

    • Udział w projektach, praktykach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.
    • Znajomość technologii sieciowych (z naciskiem na bezpieczeństwo sieci).
    • Znajomość i doświadczenie w pracy z systemami bezpieczeństwa IT będzie dodatkowym atutem, np.: Network and Host IDS/IPS, WAF, DAM, SIEM, NBAD, AntyMalware, DLP, URL filtering, inne.
    • Znajomość technologii wykorzystywanych do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami będzie dodatkowym atutem (np. AD, Azure AD, SAP, bazy danych (np. SQL) itp.)

     

    Oferujemy:

    • Płatne praktyki na min. 3 miesiące.
    • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.
    • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.
    • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji
     
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
     
    Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
     
    „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

     All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law.

     Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process.

     Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.

     COVID-19 update:  The safety and well-being of our candidates, our people and their families continues to be a top priority. Until travel restrictions change, interviews will continue to be conducted virtually. 

     Life at Accenture

     Work where you're inspired to explore your passions and where your talents are nurtured and cultivated. Innovate with leading-edge technologies on some of the coolest projects you can imagine.

     image

     Work Environment

     Be your best every day in a work environment that helps drive innovation in everything you do.


     LEARN MORE

     image

     Training and Development

     Take time away to learn and learn all the time in our regional learning hubs, connected classrooms, online courses and learning boards.

     LEARN MORE

     View All

     Learn more about Accenture

     Our more than 500,000 people in more than 120 countries, combine unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries. We embrace the power of change to create value and shared success for our clients, people, shareholders, partners and communities.

     View All

     Stay connected

     Join our Team

     Join Our Team

     Search open positions that match your skills and interest. We look for passionate, curious, creative and solution-driven team players.

     Keep up to date

     Keep Up to Date

     Stay ahead with careers tips, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who work here.

     Stay Connected

     Job Alert Emails

     Personalize your subscription to receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await.

     View All