Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPEGA System Architect/BPM Software Developer

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00705078

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest jednym z wiodących partnerów PEGA na świecie. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2009 roku, a w roku 2018 zostaliśmy wyróżnieni nagrodą PEGA Partner of the Year po raz szósty z rzędu! Mamy za sobą już ponad 550 implementacji u ponad 120 klientów, zdobyliśmy 6800 certyfikacji i pracujemy w 15 lokalizacjach na świecie. W tym momencie powiększamy zespół PEGA w Katowicach i zapraszamy do udziału w rozmowach na stanowisko:

 
 

PEGA System Architect/BPM Software Developer

Lokalizacja: Katowice
  
 
Czym będziesz się zajmować?
 • Projektowaniem i konfiguracją systemów oprogramowania w technologii PEGA 7
 • Tworzeniem i modelowaniem nowych funkcjonalności w systemach, zgodnie z oczekiwaniami klienta przy użyciu PEGA PRPC
 • Testowaniem i debuggowaniem systemów,
 • Konfiguracją i kastomizacją procesów biznesowych,
 • Analizą wymagań biznesowych i tłumaczeniem ich na możliwe do wdrożenia rozwiązania systemowe,
 • Dokumentowaniem prac.

Oczekiwania:
 • Około 5 lat doświadczenia w PEGA,
 • Znajomość dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania przy użyciu PEGA PRPC,
 • Ukończone studia wyższe na kierunkach związanych z IT lub pokrewnych (informatyka, matematyka, analiza biznesowa, zarządzanie projektami),
 • Znajomość podstaw programowania obiektowego i jego założeń,
 • Znajomość relacyjnych baz danych – SQL,
 • Znajomość budowy aplikacji webowych (HTML, CSS, XML, JavaScript) i web serwisów (SOAP, REST) jest dodatkowym atutem,
 • Posiadanie przynajmniej certyfikacji PEGA Certified Senior System Architect,
 • Doświadczenie w pracy w metodologiach Agile/Scrum oraz Waterfall,
 • Mile widziane doświadczenie w PEGA Infinity,
 • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, dbałość o szczegóły,
 • Znajomość j.angielskiego na poziomie min. B2,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • Gotowość do wyjazdów (ponad 50% czasu pracy).
 

Co oferujemy:

 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • Rozbudowany pakiet szkoleń z zachowaniem najwyższych standardów (również szkolenia międzynarodowe), a także dostęp do kompleksowej bazy wiedzy przy wsparciu ekspertów,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, vouchery lunchowe, kartę sportową, ubezpieczenie na życie I NNW, możliwość korzystania z korporacyjnej karty kredytowej AMEX Gold,
 • Możliwość pracy w firmie wielokrotnie nagrodzonej mianem “Top Emlopyer” oraz “Top 25 Companies for Diversity”,
 • Możliwość pracy dla największysch, globalnych firm na projektach o dużej skali,
 • Dynamiczne i międzynarodowe środowisko pracy.
 
 

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city