Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka - Junior COBOL Programmer

Job Location: Warsaw

Regional Description: Poland

Job Number: 00704032

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.

 

 

Czym będziesz się zajmować?
 • Nauką technologii i metodyki rozwoju oprogramowania w środowisku mainframe (z/OS, CICS, COBOL, JCL, Control-M).
 • Analizą i rozwojem systemu Bankowego (Core Banking System) w środowisku mainframe:

                     Kodowanie, testowanie, deployment, naprawa błędów,

                     Analiza i pisanie dokumentacji funkcjonalnej i technicznej.

Oczekujemy od Ciebie:

 
 • Statusu Studenta min. 3 roku studiów informatycznych lub min. 4 roku studiów kierunków: matematyka, fizyka, lub kierunki politechniczne.
 • Bardzo dobrej znajomość minimum jednego języka programowania.
 • Minimum dobrej znajomości baz danych.
 • Znajomości podstaw algorytmów.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie.
 • Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 30 godzin w tygodniu).
Oferujemy:
 
 • Płatne praktyki na okres min. 3 miesiący – start w najbliższym czasie!
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie.
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city