Skip to main content Skip to Footer

Job ListingApplication Support Engineer

Job Location: Kraków

Regional Description: Polska

Job Number: 00702047

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Czym będziesz się zajmować?

 

Będziesz pełnić rolę Inżyniera drugiej linii wsparcia dla systemu ERP domeny Customer Care opartej o narzędzia Salesforce i Java

oraz Oracle E-Business Suite: moduły - Lease & Finance Management. Twoim zadaniem będzie m.in. zarządzanie incydentami, współpraca z Biznesem w celu rozwiązywania problemów, analiza i ocena źródeł błędów, przygotowywanie raportów, wsparcie podczas release'ów.

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 

  • 1-2 lat doświadczenia w roli programisty lub specjalisty ds. utrzymania systemów klasy ERP
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
  • Wiedzy z zakresu ITIL, znajomość modułu Oracle EBS Lease & Finance będzie dodatkowym atutem
  • Wiedzy z zakresu Java EE, SQL,otwartości na naukę Salesforce (development)

 

Co możemy Ci zapewnić?

 

  • Szkolenia wewnętrzne, kursy, certyfikacje
  • 4-6 tygodni szkolenia wstępnego przygotowanego przez Klienta
  • Opieka medyczna, karta multisport, karta lunchowa, ubezbieczenie
  • Karta korporacyjna AMEX Gold
  • Jasna ścieżka kariery

 

 Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.


Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city