Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSenior Security Developer

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00688060

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Senior Security Developer
Lokalizacja: Katowice
 
 
 

Czym będziesz się zajmować?

 • Dostosowywaniem, konfigurowaniem i wdrażaniem rozwiązań klasy IAM (Identity and Access Management).
 • Kontrolą istniejących procesów i tworzeniem strategii rozwoju zarządzania tożsamością.
 • Rozwiązywaniem problemów napotkanych przez użytkowników podczas korzystania z wdrożonych rozwiązań IAM.
 • Tworzeniem dokumentacji technicznej przygotowywanych rozwiązań.

Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Ogólnej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa IT.
 • Umiejętności programowania skryptów dla systemu opreracyjnego.
 • Znajomości tematyki obszaru IAM oraz przynajmniej jednego rozwiązania z obszaru IAM (SailPoint lub ForgeRock).
 • Znajomości SAML, OAuth, OpenID Connect (OIDC), XML, Web services, JSON, MFA itp.
 • Znajomości metod zabezpieczania protokołów i komunikacji wykorzystywanej do wymiany komunikatów.
 • Wiedzy związanej z zarządzaniem bazami danych oraz praktycznej znajomości SQL.
 • Praktycznej znajomości systemów operacyjnych Windows oraz Linux.
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
 
Co możemy Ci zapewnić?
 • Możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-lerningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery.
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city