Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant - Mainframe Programmer

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00680432

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 Praktykant - Mainframe Programmer

Lokalizacja: Łódź


Mainframe, popularnie nazywane fabrykami danych, to obecnie najwydajniejsze instalacje architektury host centrycznej. Na projektach, w których są wykorzystywane, otrzymasz jedyną okazję aby zaznajomić się z tą technologią i stać się specjalistą Mainframe.

Praca w tym środowisku pozwoli Ci zobaczyć złożone systemy w tzw. „big picture” i „large scale”. Zrozumiesz, jak istotne są systemy przetwarzające dane, a przede wszystkim poznasz niezbędne do tego narzędzia. Będziesz miał możliwość nauczenia się unikalnych i cenionych na rynku pracy języków programowania takich jak PL/I i COBOL oraz jednego z najpotężniejszych silników bazodanowych DB2.


Główne obowiązki:

 

Po odbyciu intensywnego programu szkoleniowego, podczas którego doświadczeni programiści nauczą Cię pracy z systemami Mainframe oraz programowania w języku Cobol i PL/I, będziesz mógł wykazać się w:

 • Utrzymywaniu systemów wspierających produkcję
 • Utrzymywaniu i rozwoju aplikacji wewnętrznych
 • Wsparciu konsultantów w bieżącej pracy projektowej
 • Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować: przygotowanie i tworzenie nowych rozwiązań, usprawnień oraz refaktoring, testowanie przygotowanych rozwiązań, analizę i naprawę zgłoszonych problemów, incydentów, przygotowywanie i przeprowadzanie wdrożeń, kontakt z klientem, przygotowywanie wycen i ofert, rozwój aplikacji zgodnie z potrzebami biznesowymi

Profil praktykanta:


 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego, dowolnego języka programowania
 • Znajomość podstaw SQL
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (wymóg konieczny)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min. 24 godziny w tygodniu)

 

Co możemy Ci zapewnić?


 • Płatne, 3 miesięczne praktyki w Łodzi
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Opiekę doświadczonego mentora
 • Dla wybranych osób możliwość nawiązania stałej współpracy
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com 
 

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city