Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant - Mainframe Programmer

Job Location: Lodz

Regional Description: Poland

Job Number: 00680432

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 Praktykant - Mainframe Programmer
Lokalizacja: Łódź
 

Mainframe, popularnie nazywane fabrykami danych, to obecnie najwydajniejsze instalacje architektury host centrycznej. Na projektach, w których są wykorzystywane, otrzymasz jedyną okazję aby zaznajomić się z tą technologią i stać się specjalistą Mainframe.

Praca w tym środowisku pozwoli Ci zobaczyć złożone systemy w tzw. „big picture” i „large scale”. Zrozumiesz, jak istotne są systemy przetwarzające dane, a przede wszystkim poznasz niezbędne do tego narzędzia. Będziesz miał możliwość nauczenia się unikalnych i cenionych na rynku pracy języków programowania takich jak PL/I i COBOL oraz jednego z najpotężniejszych silników bazodanowych DB2.


Główne obowiązki:

 

Po odbyciu intensywnego programu szkoleniowego, podczas którego doświadczeni programiści nauczą Cię pracy z systemami Mainframe oraz programowania w języku Cobol i PL/I, będziesz mógł wykazać się w:

 

 • Utrzymywaniu systemów wspierających produkcję
 • Utrzymywaniu i rozwoju aplikacji wewnętrznych
 • Wsparciu konsultantów w bieżącej pracy projektowej
 • Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować: przygotowanie i tworzenie nowych rozwiązań, usprawnień oraz refaktoring, testowanie przygotowanych rozwiązań, analizę i naprawę zgłoszonych problemów, incydentów, przygotowywanie i przeprowadzanie wdrożeń, kontakt z klientem, przygotowywanie wycen i ofert, rozwój aplikacji zgodnie z potrzebami biznesowymi 

Profil praktykanta:


 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego, dowolnego języka programowania
 • Znajomość podstaw SQL
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i dobra angielskiego
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min. 24 godziny w tygodniu)

 

Co możemy Ci zapewnić?


 • Płatne, 3 miesięczne praktyki w Łodzi
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Opiekę doświadczonego mentora
 • Dla wybranych osób możliwość nawiązania stałej współpracy
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mailLodz.Recruitment@accenture.com 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."  
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city