Skip to main content Skip to Footer

Job ListingStarszy Programista PHP (Katowice)

Job Location: Katowice

Regional Description: Poland

Job Number: 00677244

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Starszy Programista PHP
Lokalizacja: Katowice
 
Czym będziesz się zajmować?
 • rozwojem zaawansowanych platform webowych typu B2B, B2C oraz internal platforms;
 • integracją tych platform z innymi serwisami (API);
 • będziesz uczestniczyć w różnorodnych projektach realizowanych w metodyce Agile dla klientów zagranicznych.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • co najmniej 3 lat doświadczenia w programowaniu w języku PHP;
 • praktycznej znajomości wzorców projektowych, SOLID, clean code, TDD, OOP;
 • znajomości frameworków PHP (Zend i/lub Symfony);
 • znajomości technologii webowych (HTML, CSS, JS);
 • doświadczenia w pracy z narzędziami do automatyzacji budowy aplikacji (np. Jenkins, Travis, Bamboo, Bitbucket Pipelines);
 • praktycznej znajomości Git;
 • swobody w posługiwaniu się j. angielskim.
Co możemy Ci zapewnić?
 • możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT;
 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
 • pełen komfort pracy – prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city