Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPHP Developer (Magento Platform)

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00674661

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Do naszego zespołu e-commerce szukamy programistów PHP zainteresowanych nauką programowania w Magento.


 

Czym będziesz się zajmować:

 • Udoskonalaniem platformy pod kątem rozszerzalności i skalowalności (np. wielkoskalowe katalogi produktów, zaawansowane rozwiązania cachowania, load balancing, itp.)
 • Budową rozwiązań omnichannel – w tym budowa i rozwój optymalnej warstwy integracyjnej (od strony Magento) z zewnętrznymi systemami wspierającymi e-commerce na szeroką skalę: BI, CRM, 3PL (3rd party Logistics), PSP
 • Wdrażaniem nowoczesnych rodzajów płatności na platformach ecommerce (ewallet, tokenization, etc) – współpraca  z technicznymi zespołami dostawców usług


Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Doświadczenia w tworzeniu aplikacji/stron internetowych w języku PHP, znajomości technologii JavaScript, CSS, jQuery, Bootstrap
 • Dobrej znajomości SQL (MySQL/Postgresql), tworzenia złożonych oraz wydajnych zapytań
 • Dobrej znajomości zagadnień związanych z integracją za pomocą WebService'ów (SOAP, WSDL, XSD, XTD, XML, JSON)
 • Chęci do nauki i poszerzania wiedzy
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

Co możemy Ci zapewnić:

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w obszarze e-commerce
 • Szkolenia techniczne i zdobycie kluczowych na rynku certyfikatów
 • Pełen komfort pracy – prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnet sportowy, kartę lunchową

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

 


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city