Skip to main content Skip to Footer

Job ListingStarszy Architekt Amazon Redshift

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00674170

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Starszy Architekt Amazon Redshift

Lokalizacja: Katowice 

Czym będziesz się zajmować?

 • budową architektury rozwiązań hurtowni danych;
 • rozwojem i optymalizacją rozwiązań hurtowni danych opartych na technologii Amazon Redshift;
 • monitorowaniem i optymalizacją wydajności środowisk AWS.

 

Czego od Ciebie oczekujemy?
 • doświadczenia w projektowaniu systemów opartych na technologii AWS S3;
 • doświadczenia w projektowaniu wysoko-wolumenowych hurtowni danych Amazon Redshift;
 • dobrej znajomości języka SQL;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości systemów kontroli wersji np Git/GitHub.

Co może być Twoim dodatkowym atutem?

 • znajomość architektury i komponentów Hadoop (np.: HDP, HDFS, Hive, Hbase, Solr, Ranger, Oozie, Nifi, Ambari,...);
 • znajomość języka PL/SQL;
 • znajomość metodyki Agile;
 • umiejętność pracy w zespole oraz twórczego i analitycznego rozwiązywania problemów.

 

Co możemy Ci zapewnić?

 • możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT;

 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city