Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAnalityk Programista Java

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00673749

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

PROGRAMISTA ANDROID

Lokalizacja: Łódź


 

 

Twoja praca będzie polegała w szczególności na:

 • rozwijaniu aplikacji na platformie Android, tworzonej zgodnie z trendami technicznymi zgodnie z ideą „Mobile First”
 • projektowaniu aplikacji, doborze narzędzi i bibliotek
 • identyfikacji, tworzeniu prototypu i implementacji najlepszych praktyk dla rozwoju natywnych aplikacji Android
 • dbałości o wysoką jakość kodu i zachowania konwencji
 • tworzeniu testów jednostkowych
 • opracowywaniu dokumentacji technicznej dla tworzonego projektu i wprowadzanych zmian

 


Czego od Ciebie oczekujemy? 

 • praktycznego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu aplikacji na platformie Android w Javie 8, pozwalającej na samodzielną realizację zadań
 • obszernej wiedzy dot. Android SDK oraz umiejętności tworzenia skalowalnych aplikacji z użyciem wzorców MV*,
 • znajomości systemu kontroli wersji GIT
 • mile widziana będzie znajomość języka francuskiego

Co możemy Ci zapewnić?

 

 • możliwość wdrażania Twoich własnych pomysłów w oparciu o najnowsze dostępne technologie, realny wpływ na procesy dostarczania aplikacji (z których korzystają dziennie setki tysięcy użytkowników)
 • pełen komfort pracy – prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie , karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold 


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city