Skip to main content Skip to Footer

Job ListingIT Support Intern

Job Location: Warsaw

Regional Description: Poland

Job Number: 00673724

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 375 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliardów dolarów. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.

 

Accenture Operations to zespół specjalistów zajmujących się zleceniami natury outsourcing. Jest to długofalowa współpraca z klientami, na rzecz których zarządzamy i bierzemy udział w realizacji coraz bardziej wyspecjalizowanych działów operacyjnych przedsiębiorstw, np. finanse i księgowość, IT, rozwój i konserwacja aplikacji, usługi helpdesk i kadry. Nie tylko zajmujemy się wykonywaniem dla klientów kluczowych funkcji biznesowych, ale również na bieżąco staramy się je udoskonalać oraz pomagać klientom wybić się na prowadzenie przed konkurencją.

 

Zakres obowiązków

 • Wsparcie użytkowników wewnętrznych w zakresie rozwiązywania problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem 
 • Identyfikowanie, wykrywanie, oraz usuwanie usterek, udzielanie wskazówek i rad użytkownikom 
 • Praca w systemie zgłoszeń Service-Now, analiza zgłaszanych problemów, automatyzacja powtarzalnych procesów 
 • Praca z WDS, SCCM, Active Directory, instalacja obrazów systemowych, monitorowanie poprawek
 • Administracja serwerami
 • Zarządzanie urządzeniami sieciowymi (Cisco,Juniper)
 • Wsparcie systemów wideokonferencyjnych
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów usprawniających pracę działu/firmy

 • Znajomość systemów operacyjnych Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10)
 • Znajomość pakietu Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint) Znajomość podstawowych zagadnień sieciowych LAN, TCP/IP, DNS, DHCP, proxy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w dziale IT
 • Mile widziana znajomość ActiveDirectory, GPO, usługi Windows Deployment Services (WDS), Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), umiejętność pisania skryptów automatyzujących niektóre procesy

 


Oferujemy:

 • Rozwojowe zadania – możliwość zapoznania się z infrastrukturą sieciową, serwerową w rozbudowanym korporacyjnym środowisku
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie
 • Doskonałą atmosferę pracy


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

 

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

 

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city