Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAnalityk Biznesowy (Retail)

Job Location: Location Negotiable

Regional Description: Polska

Job Number: 00671904

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Obecnie poszukujemy osób na projekt zlokalizowany w Gdańsku. 
 
Zespół Retail zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wdrażaniem najlepszych praktyk w procesach biznesowych dla firm zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym, głównie w obszarze procesów łańcucha dostaw.

 
Czym będziesz się zajmować:
 • Zdobywaniem wiedzy o procesach klienta aby wspierać definiowanie procesów zgodnie z najlepszymi praktykami.
 • Zdobywaniem wiedzy o systemach klienta aby uzgadniać i analizować wymagania biznesowe.
 • Analizowaniem danych o procesach i systemach oraz przygotowywaniem wniosków po analizie.
 • Testowaniem nowych funkcjonalności w systemach klienta i przygotowaniem podsumowania wyników testów.
 • Zbieraniem i opisywaniem wymagań biznesowych.
 • Znajomości zagadnień związanych z procesem wdrażania nowych rozwiązań informatycznych dla firm.
 • Umiejętności planowania procesu analizy, zarządzania tym procesem oraz samej analizy danych.
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz Power Point.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Dyspozycyjności oraz mobilności w zakresie realizacji projektów na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.
 • Atutem będzie znajomość systemu Enterprise Architect oraz narzędzi JIRA, Confluence.
 
Oferujemy:
 
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne finansowanie certyfikatów w różnych technologiach.
 • Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań IT.
 • Możliwość wyjazdów na projekty zagraniczne.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.
 
Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
 
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city