Skip to main content Skip to Footer

Job ListingTechnology Consulting Analyst

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00667902

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. . Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 
  
Charakterystyka pracy:
 
 • Praca w zespołach projektowych zaangażowanych w doradztwo informatyczne.
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dla naszych Klientów (systemy bankowe, billingowe, systemy typu BI, CRM, ERP i inne).
 • Możliwość uczestnictwa we wszystkich fazach wdrożeń systemów informatycznych.
 • Perspektywy poznania wielu branż - m.in. bankowości, telekomunikacji, FMCG, retail, energetyki.
 • Realizowanie projektów na terenie Polski oraz potencjalnie poza granicami kraju.
 • Wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych (m.in. informatyka, telekomunikacja), a w przypadku innych kierunków (np. ekonomia, finanse) predyspozycje i zainteresowania rozwojem w obszarze IT.
 • Znajomość przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, C++, .Net) oraz baz danych (np. język zapytań SQL) będzie mile widziana.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Dyspozycyjność oraz mobilność (siedziba firmy znajduje się w Warszawie, przy czym projekty realizowane są zazwyczaj w siedzibach Klientów).
 
  
Oferujemy:
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjny pakiet szkoleń (w tym szkolenia zagraniczne i technologiczne).
 • Realizację projektów na terenie Polski oraz poza granicami kraju.
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych.
 • Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjna karta kredytowa American Express Gold.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city