Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka w obszarze IT (DevOps)

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00661530

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 
Praktykant/ka w obszarze IT (DevOps)
Lokalizacja: Łódź
 
Główne zadania praktykanta:

 • Nauka, zadania administracyjne i programistyczne związane z automatyzacją procesów w ramach DevOps.
 • Praca w ramach dedykowanego zespołu ekspertów DevOps zajmującego się automatyzacją procesów developerskich, wdrożeniowych i utrzymaniowych na różnych projektach realizowanych w naszym Technology Center.
 • Podniesienie umiejętności poprzez naukę i pracę nad rzeczywistymi zadaniami projektowymi
Profil praktykanta:
 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Osoby komunikatywne, posiadające podstawy programistyczne i administracyjne, chętne do dalszego rozwoju w ramach zespołu ekspretów DevOps
 • Zainteresowanie lub doświadczenie automatyzacją procesu rozwoju, wdrożenia i testowania oprogramowania (Continuous Integration/Delivery)
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego, dowolnego języka programowania (Preferowane: C, C++Java, C#, Phyton)
 • Znajomość jakiegoś języka skryptowego i umiejętność pisania w nim skryptów okołosystemowych (np. Bash, PowerShell).
 • Dobra znajomość systemu kontroli wersji Git
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min. 24 godziny w tygodniu)
 
Mile widziane:
 • Znajomość procesów powstawania oprogramowania, szczególnie w środowiskach Enterprise
 • Znajomość i rozumienie metodologii DevOps
 • Znajomość narzędzi i rozwiązań używanych przez DevOps: Jenkins, Ansible, Terraform, Docker, Chef, AWS, Azure itd.
Co możemy Ci zapewnić?
 • Płatne, 3 miesięczne praktyki w Łodzi
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Opieka doświadczonego mentora
 • Dla wybranych osób możliwość nawiązania stałej współpracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa. 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city