Skip to main content Skip to Footer

Job ListingMłodszy Specjalista ds. Wsparcia IT

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00659477

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 Czym będziesz się zajmował?
 
 • Wsparciem użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem
 • Wsparciem użytkowników i zespołów projektowych w zakresie dostępnych technologii i rozwiązań IT
 • Współpracą w zewnętrznymi dostawcami usług, sprzętu, oprogramowania
 • Udziałem w projektach wewnętrznych

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Znajomości systemów operacyjnych Windows
 • Znajomości podstawowych zagadnień sieciowych i serwerowych
 • Umiejętności komunikacji w języku angielskim
 • Wysokiej kultury osobistej i zdolności komunikacyjnych
 • Dostępności w wymiarze pełnego etatu
 • Mile widziane będzie doświadczenie w pracy dziale IT dużej organizacji

 

Co możemy Ci zaoferować?

 • Ciekawą i stabilną pracę w międzynarodowej firmie,
 • Pracę w profesjonalnym i międzynarodowym środowisku,
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
 • Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy, cykliczne spotkania integracyjne, możliwość rozwijania pozazawodowych zainteresowań w klubach tematycznych,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe, vouchery lunchowe.

 

#BEFUTUREPROOF - POZNAJ OSOBY JUŻ PRACUJĄCE W ACCENTURE

DOWIEDZ SIĘ JAK WYGLĄDA NASZ PROCES REKRUTACJI

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail:careers.pl@accenture.comW dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 


Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city