Skip to main content Skip to Footer

Job ListingProgramista .NET

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00658051

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
Programista .NET
Lokalizacja: Łódź  
 
 
Czym będziesz się zajmować?
 • rozwijaniem aplikacji webowych dla międzynarodowych klientów;
 • współpracą z programistami front-end i testerami w celu zapewnia wysokiej jakości rozwiązań;
 • wsparciem w zakresie analizy i projektowania we wszystkich fazach wytwarzania oprogramowania oraz sugerowaniem najbardziej efektywnych rozwiązań wdrożenia oprogramowania;
 • opracowywaniem nowych koncepcji rozwiązań poprzez sugerowanie własnych innowacyjnych pomysłów w ramach technologii Microsoft.
Oczekujemy od Ciebie:
 • min. rocznego doświadczenia w obszarze rozwoju oprogramowania;
 • praktycznej wiedzy w zakresie technologii Microsoft : .NET,  C#, WCF, Entity Framework, MS SQL, ASP.NET;
 • umiejętności programowania obiektowego i znajomość wzorców projektowych;
 • doświadczenia w pracy z wykorzystaniem metodyki Scrum;
 • dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Co możemy Ci zapewnić?
 • możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT;
 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-lerningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com
 
 W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city