Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAnalityk Personalny

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00653448

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Czym będziesz się zajmować?
 
 • Będziesz odpowiedzialny/a za zgłoszenia i wyrejestrowania procowników w ZUS
 • Rozliczaniem pracowników kończących zatrudnienie, naliczaniem urlopów wypoczynkowych, prowadzeniem akt osobowych oraz wystawianiem umów o pracę i zaświadczeń na życzenie pracownika.
 • Wsparciem pracowników w zakresie prawa pracy
 • Przygotowaniem raportów, analiz i prezentacji dla potrzeb wewnętrznych firmy

 

 

Czego od Ciebie oczekujemy:
 • 2 – letniego doświadczenia na  samodzielnym stanowisku w Dziale Personalnym zdobyte w dużej międzynarodowej firmie
 • Praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy
 • Mile widziana znajomość systemu TETA i SAP
 • Bardzo dobrej znajomości j. angielskiego
 • Wykształcenia wyższego
 • Doskonałych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • Umiejętności planowania i organizacji pracy własnej
 • Umiejętnośi pracy w zespole
 • Skrupulatności i dokładności w wykonywaniu powierzonych obowiązków
Co możemy Ci zapewnić:
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Pracę pełną wyzwań w przyjaznym, międzynarodowym, dynamicznym środowisku

 

W dokumantach aplikacyjnych prosimy o załączanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 

Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych),  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city