Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAnalityk Systemowy/Tibco Developer

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00645771

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Czym będziesz się zajmować?
 

Wesprzesz nasz zespół we wszystkich fazach projektu wdrożania i utrzymania nowego rozwiązania w zakresie integracji pomiędzy portalami, systemami billingowymi i BI/CRM/ERP. Przede wszystkim będziesz odpowiadać za:

  
 • Implementację rozwiązań integracyjnych (SOA/Tibco)
 • Zbieranie / adaptacja wymagań technicznych, wydajnościowych i jakościowych stanowiących materiał wejściowy w projekcie warstwy technicznej rozwiązań
 • Analizę wymagań i projektowanie rozwiązań integracyjnych
 • Wsparcie techniczne i metodyczne zespołów testowych

 

 Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Znajomości technologii kluczowych dostawców w/w typu rozwiązań (np. Tibco ActiveMatrix, TIBCO Enterprise for JMS, TIBCO BusinessWorks, SOA
 • Doświadczenia (min 1-3 lata) w realizacji projektów z oprogramowaniem TIBCO lub SOA
 • Znajomości m.in. Java, XML XSLT lub Xpath, PL/SQL
 • Doświadczenia we wprowadzaniu standardów i najlepszych praktyk
 • Umiejętności koncentacji na celu zadania i redefinicji rozwiązania w wyniku zmian wymagań
 • Wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych, technicznych oraz interpersonalnych
 • Dobrej znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Wykształcenia wyższe techniczne (preferowane kierunki związane z IT)
 
Co możemy Ci zapewnić?:
 
 • Pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT 
 • Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne finansowanie kursów i certyfikacji, jasno zdefiniowana ścieżka kariery, opiekun kariery
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, skorporacyjną kartę kredytową American Express Gold
 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city