Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAsystent/ka Projektu

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00634147

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Lubisz pracę w szybko zmieniającym się środowisku pracy?
 
Koordynowanie własnej pracy motywuje Cię, a przy tym jesteś energiczny w działaniu i cechują Cię rozwinięte zdolności analityczne?
 
Sprawdź czy to właśnie Ciebie szukamy. 
 
 

 

Charakterystyka pracy:  

 • Zapewnienie wsparcia administracyjnego dla managerów projektów.
 • Przygotowywanie raportów, prezentacji, protokołów na potrzeby projektu.
 • Zarządzanie organizacją spotkań i warsztatów.
 • Dbałość o terminową realizację zadań oraz o właściwy przepływ informacji.
 • Wprowadzanie danych i ich aktualizacja w wewnętrzynch systemach.
 • Monitorowanie narzędzi i dostarczanie wiedzy koniecznej do zarządzania projektami.
 •  Studenci ostatnich lat studiów zainteresowanych obszarem PMO z pierwszym doświadczeniem zawodowym.
 • Rozwinięte zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy pod presją czasu. 
 • Elastyczny i proaktywny styl pracy. 
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole, umiejętność budowania i utrzymywania relacji. 
 • Zdolności analityczne z praktyczną znajomością MS Office (w szczególności MS Excel, MS Word i MS PowerPoint). 
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego. 
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu).

Oferujemy: 

 • Płatną praktykę na min. 3 miesiące w dynamicznym zespole świadczącym usługi dla renomowanych międzynarodowych klientów, zależy nam na współpracy długoterminowej.
 • Doskonałą atmosferę pracy. 
 • Elastyczne godziny pracy. 
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
 
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city