Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w obszarze Analizy Danych

Job Location: Warsaw

Regional Description: Poland

Job Number: 00623767

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

We are an expanding Microsoft Business Intelligence practice in Warsaw,, currently seeking to boost our great team with the addition of talented business intelligence analysts and developers. This is an opportunity to join international projects, learn most advanced technologies in analytics areas, work with the top specialists and newest technolog.

 
 

Responsibilities:

 • Analyzing user requirements.
 • Implementing analytics models using latest Microsoft Business Intelligence technologies.
 • Consistently delivering high-quality solutions by ensuring best performance and user experience of delivered solutions.
 • Researching new technologies, working on proof of concepts and contributing to our Microsoft practice with own innovative ideas.

Required Skills:

 • Strong SQL knowledge.
 • Basic knowledge of key business analytics concepts (OLAP, Data Warehouse, ETL, etc.).
 • Good communication/interpersonal skills, proactive, positive attitude and a willingness to learn.
 • Progressive mindset when it comes to emerging technology.
 • Fluent English and Polish speaking and writing.
 • Availability during internship (min. 30 hours per week).

 

We offer:

 • A minimum three-month paid internship.
 • Learning opportunities- taking part in developing an Information Systems used by millions of people around the globe. 
 • Gain experience in a reputable consulting company.
 • Excellent Work Environment.
 • Mentoring.
 • Flexible working hours.
 • References and employment opportunities with Accenture - simplified recruitment process.

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."


  Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

  Find a job

  Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city