Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant SAP

Job Location: Location Negotiable

Job Number: 00623759

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Exact duties depend on current project's demands.
It may concerns:
 • Process Design and Analysis,
 • Business process mapping,
 • Running tests,
 • Write User Manuals,
 • Writing technical documentation.
 • Students (preferably during last years of studies) in such fields as: computer science, automatics, telecommunications and electronics, power engineering, electrical engineering, econometrics, statistics, finance, economics, management and related to those mentioned above.
 • Knowledge of at least one programming language and database (SQL, ORACLE, SAS, SAP) will be appreciated.
 • Very good knowledge of English and Polish.
 • Availability during internship (min 30 hours per week).
  

We offer:

 • 3 month paid Internship.
 • Career Advancement -  participation in createing solutions that millions of people use around the world.
 • Gaining experience in a reputable consulting firm.
 • References and employment opportunities with Accenture  - simplified recruitment process.
 
 
 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city