Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAdministrator Baz Danych – DB2/ MS SQL

Job Location: Lodz

Regional Description: Poland

Job Number: 00615748

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to http://www.accenture.com/.
 
Administrator Baz Danych – DB2/ MS SQL
Lokalizacja: Łódź
 
Czym będziesz się zajmować?
 • utrzymaniem i wsparciem baz danych wraz z zestawem aplikacji finansowych;
 • monitorowaniem wydajności baz i rozkładu danych na dyskach fizycznych;
 • zarządzaniem użytkownikami i autoryzacjami;
 • projektowaniem i rozwójem proaktywnych narzędzi monitorowania poziomu funkcjonowania aplikacji;
 • naprawą i modernizacją bazy danych;
 • reagowaniem na incydenty produkcji;
 • odzyskiwaniem i dostarczeniem kopii zapasowych;
 • konfiguracją bazy danych, w celu spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa  i efektywności w bazach danych produkcyjnych i testowych;
 • projektowaniem nowych rozwiązań biznesowych i wprowadzaniem usprawnień, takich jak automatyzacja czynności manualnych.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • doświadczenia w administracji, utrzymaniu i monitorowaniu baz danych;
 • wiedzy z zakresu IBM DB2 lub MS SQL;
 • znajomości systemu operacyjnego Unix;
 • znajomości języka angielskiego.
 
Co możemy Ci zapewnić?
 • możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT;
 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com
 
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city