Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAssistant in Project Management Office (PMO)

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00608816

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

This role is for a PMO who will directly support few IT Project Managers and Team Leaders in their daily management tasks.
 
Key responsibilities:


 • Preparing reports, presentations, collecting and submitting metrics
 • Documents management
 • People roll-on and roll-off on projects
 • Meetings facilitation and logistics (booking conference rooms, sending invitations, meeting minutes)
 • Making sure projects are managed in line with our internal procedures
 • Other – depends on project needs

Qualifications:

 • Very good knowledge of English is a must (spoken and written)
 • Full-time availability
 • Practical knowledge of MS Office (especially Excel, Outlook, Word, PowerPoint)
 • Strong analytical skills, multitasking and attention to details
 • Very good organizational and communication skills
 • Nice to have: experience with SharePoint and VBA


We offer:

 • The opportunity to work in a multinational environment
 • The ability to use your knowledge of English on a daily basis
 • Dynamic learning
 • Friendly work atmosphere
 • Flexible working hoursW dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city