Skip to main content Skip to Footer

Job ListingSenior Back-End Developer (.Net)

Job Location: Lodz

Regional Description: Poland

Job Number: 00604138

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 Senior Back-End Developer (.Net)

Lokalizacja: Łódź

 

 

 

Czym będziesz się zajmować?

 • pracą w projekcie re-platformingu podstawowego systemu bankowego z technologii Mainframe na technologię .Net;
 • projektowaniem, kodowaniem i testowaniem elementów serwera aplikacji i autorskiego środowiska wykonawczego oraz elementów logicznego middleware;
 • wykonywaniem testów automatycznych oraz kastomizacją narzędzi developerskich i narzędzi continuous delivery/integration. 

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

 •  minimum 5 lat doświadczenia w programowaniu w C#/.Net;
 • znajomości narzędzi takich jak WCF, Websphere MQ, nUnit, Git, Jira;
 • doświadczenie w pracy z Autofac, TeamCity, Ansible, Docker będzie dodatkowym atutem;
 • gotowości do pracy w metodyce Scrum;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji techniczej.


Co możemy Ci zapewnić?

 • pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT;
 • wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery;
 • pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold;
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej.


#BEFUTUREPROOF - POZNAJ OSOBY JUŻ PRACUJĄCE W ACCENTURE

DOWIEDZ SIĘ JAK WYGLĄDA NASZ PROCES REKRUTACJI

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail:Lodz.Recruitment@accenture.com 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city