Skip to main content Skip to Footer

Job ListingRPA Developer w zespole Intelligent Automation

Job Location: Lodz

Regional Description: Poland

Job Number: 00600571

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 

Charakterystyka pracy:

 • Projektowanie rozwiązań w zakresie Robotic Process Automation przy wykorzystywaniu narzędzi służących do automatyzacji procesów biznesowych (np. Blue Prism, Automation Anywhere, UiPath)
 • Tworzenie rozwiązań automatyzacyjnych – testy i wdrażanie pomysłów automatyzacyjnych
 • Sporządzenie dokumentacji projektowej definiującej rozwiązania automatyzacyjne
 • Współpraca z klientem z sektora finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego) w tym uczestniczenie w warsztatach z ekspertami procesowymi klienta w celu zdefiniowania procesu oraz identyfikacji pomysłów automatyzacyjnych
 • Ścisła współpraca z zespołem analityków biznesowych RPA

 

Obowiązki:

 • Absolwenci studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne

 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C++, C#, .Net)

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

 • Zdolność analitycznego myślenia

 • Silna motywacja do wykonywania zadań

 • Chęć rozwoju i uczenia się

 • Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C++, C#, .Net)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Silna motywacja do wykonywania zadań
 • Chęć rozwoju i uczenia się
 • Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 3 dni w tygodniu)

 

Oferujemy:

 

 • Płatną praktykę na min. 3 miesiące
 • Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
 • Doskonałą atmosferę pracy
 • Opiekę mentora
 • Elastyczne godziny pracy
 • Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.

 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

 

 

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city