Skip to main content Skip to Footer

Job ListingCloud Integration Designer and Team Leader

Job Location: Warsaw

Regional Description: Poland

Job Number: 00568337

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Cloud Integration Designer and Team Leader

 

Aktualnie uczestniczymy w innowacyjnych projektach dla naszych partnerów biznesowych w Polsce i w Europie, rozwijamy platformy integracyjne w chmurze (iPaaS). Bazujemy na rozwiązaniach wiodących firm - platformie Dell Boomi oraz Mulesoft. Dołącz do nas!

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Będziesz projektował i budował oprogramowanie w oparciu o najnowocześniejsze technologie chmurowe do integracji 
 • Będziesz prowadził zespół programistów integrujący systemy informatyczne
 • Weźmiesz udział w międzynarodowych projektach skali globalnej


Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Doświadczenia w prowadzeniu zespołu programistów
 • Co najmniej rocznego doświadczenia w integracji systemów informatycznych
 • Doświadczenia w programowaniu w językach obiektowych, skryptowych oraz bazach danych
 • Znajomości standardów XML, JSON, SOAP, REST, EDI
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
Mile widziane:
 • Doświadczenie z innymi platformami integracyjnymi firm Software AG, Oracle, SAP, TIBCO
 • Znajomość i doświadczenie w realizacji prac zgodnie z praktykami Agile and DevOps

 

 

Co możemy Ci zapewnić?

 • Szkolenia wdrażające w rozwiązania w rozwiązania chmurowe (Mulesoft, Dell Boomi)
 • Zdobycie doświadczenia w projektowaniu integracji systemowych i prowadzenia zespołów programistycznych dla międzynarodowych korporacji 
 • Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold

 

 

#BEFUTUREPROOF – poznaj pracowników Accenture

http://befutureproof.pl/

 

 

Sprawdź, jak wygląda proces rekrutacji

https://www.youtube.com/watch?v=CF-1tLNVg18

 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city