Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant/ka w obszarze IT (DevOps)

Job Location: Łódź

Regional Description: Polska

Job Number: 00566469

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.

 

Główne zadania praktykanta:


Udział w innowacyjnych projektach realizowanych na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego
Praca u klienta w zespołach projektowych
Wsparcie konsultantów w bieżącej pracy projektowej
Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować: Programowanie, Wsparcie projektowania i budowy systemów informatycznych (m. in analiza i projektowanie procesów), Automatyzacja procesów w oparciu o języki programowania i systemy informatyczne.

Profil praktykanta:


Studenci ostatnich lat studiów takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, matematyka, metody ilościowe i systemy informatyczne
Zainteresowanie lub doświadczenie automatyzacją procesu rozwoju, wdrożenia i testowania oprogramowania (Continuous Integration/Delivery)
Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (Preferowane: Java, C#)
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)

Co możemy Ci zapewnić?

  • Płatne, 3 miesięczne praktyki w Łodzi
    Doskonałą atmosferę pracy
    Opieka doświadczonego mentora
    Dla wybranych osób możliwość nawiązania stałej współpracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: Lodz.Recruitment@accenture.com


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city