Skip to main content Skip to Footer

Job ListingAnalityk Finansowy

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00563414

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliardów dolarów. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 

Dział Corporate Development and Transaction Services (CDTS) kształtuje strukturę finansową kontraktów Accenture w obszarze konsultingu, rozwiązań informatycznych oraz długoterminowych kontraktów outsourcingowych. Warszawski Hub CDTS wspiera realizację kontraktów w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, w tym we Włoszech, Grecji, na rynkach wschodzących, krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji.

 
 

Charakterystyka pracy:

 
 • Wsparcie od strony finansowej procesu sprzedaży projektów konsultingowych i outsourcingowych.
 • Przygotowywanie analiz finansowych oraz wycena przyszłych projektów.
 • Szacowanie kosztów i potencjalnych oszczędności dla klienta oraz sposobu wyceny i rozliczenia odpowiedniego dla zakresu świadczonych usług.
 • Analiza i ocena kosztów potencjalnych projektów biznesowych i szacowanie ich wpływu na wyniki grup operacyjnych Accenture.

   • Do 2 lat adekwatnego doświadczenia zawodowego lub praktyk w obszarze finansów, controllingu, budżetowania, audytu lub rachunkowości.
   • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość).
   • W zależności od projektu – umiejętność zdalnej pracy lub gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie Europy.
   • Płynna znajomość języka angielskiego i polskiego, znajomość innego języka europejskiego będzie dodatkowym atutem.
   • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
    
    Oferujemy:
    
   • Możliwość finansowania studiów ACCA/ CIMA.
   • Możliwość pracy z biura lub zdalnej.
   • Ciekawą i stabilną pracę w międzynarodowej firmie. 
   • Pracę w profesjonalnym i międzynarodowym środowisku. 
   • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego.
   • Dostęp do doświadczeń pracowników Accenture na całym świecie, zebranych w nowoczesnych systemach zarządzania wiedzą.
   • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe, vouchery lunchowe. 

    
   W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
    
   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
    
   Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

   Find a job

   Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city