Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w zespole SAP (ABAP)

Job Location: Katowice

Regional Description: Polska

Job Number: 00555831

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

Praktykant w zespole SAP (ABAP)
Lokalizacja: Katowice
  
 Czym będziesz się zajmować?
 • nauką programowania w ABAP
 • wsparciem zespołu w realizacji codziennych zadań programistycznych
 • tworzeniem dokumentacji
Oczekujemy od Ciebie: 
 • umiejętności programowania w dowolnym języku oraz znajomości SQL
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dostępności minimum 24 godzin tygodniowo
 • aktualnego statusu studenta
 
Mile widziane:
 • znajomość języka niemieckiego
 
Co możemy Ci zapewnić?
 • szkolenie z zakresu ABAP
 • płatną współpracę na podstawie umowy zlecenie
 • możliwość dołączenia do dynamicznie rozwijającego się centrum programistycznego jednej z największych na świecie firm IT
 • przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny praktyk
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com
 
 W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city