Skip to main content Skip to Footer

Job ListingPraktykant w Dziale Szkoleń

Job Location: Warszawa

Regional Description: Polska

Job Number: 00544679

APPLY GET REFERRED SAVE THIS JOB

- Job description

 

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 266 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2012 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 27,9 miliarda dolarów. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.

 

Charakterystyka pracy:

 

 • Wsparcie w realizacji bieżących projektów szkoleniowych
 • Logistyczna obsługa szkoleń (organizacja sal szkoleniowych, cateringu, współpraca z trenerami, dostawcami)
 • Administracja platformą wspierającą procesy zarządzania szkoleniami
 • Tworzenie raportów szkoleniowych
 • Kwalifikacje

   

  • Studenci ostatnich lat studiów
  • Samodzielność, inicjatywa w działaniu, umiejętność pracy w zespole
  • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
  • Dobra znajomość obsługi MS Office (excel, power point)
  • Doświadczenie związane ze szkoleniami lub szeroko rozumianym obszarem HR miło widziane

   

  Oferujemy

   

  • Umowę zlecenie (dostępność min. 20h/tydzień)
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej i międzynarodowej firmie
  • Elastyczne godziny pracy
  • Przyjazną atmosferę pracy

   

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania." 

  Prosimy również o ściągnięcie pliku "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" znajdującego sie na stronie www.kariera.accenture.com wydrukowanie, podpisanie i przesłanie pocztą na wskazany adres.

  Brak powyższych oświadczeń jest równoznaczny z wyłączeniem aplikacji z procesu rekrutacji.

  Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

   

 

Find a job

Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city